Sign In

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tư pháp

03/08/2015

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tư pháp
Ngày 15/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình đồng chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2015. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2014 cùng phương hướng, nhiệm vụ về các mặt công tác trong năm 2015; báo cáo chuyên đề về triển khai thi hành Luật hộ tịch, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, tình hình xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long kiến nghị Bộ Tư pháp có hướng dẫn xây dựng cơ chế
giải quyết tranh chấp ngoài tòa án tại địa phương

Đại biểu tại các điểm cầu đã dành thời gian thảo luận về những hạn chế trong quá trình công tác và giải pháp khắc phục; công tác triển khai kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015, triển khai Thông tư liên tịch số 23 về tình hình tổ chức cán bộ của Sở Tư pháp, phòng Tư pháp và tổ chức pháp chế.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương ngành tư pháp đã nỗ lực, phát huy tốt vai trò tham mưu trong việc triển khai thi hành Hiến pháp mới; xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, pháp lệnh… từ đó thu được nhiều kết quả tích cực.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn 2011 - 2016. Đây cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước, thời gian tới, ngành tư pháp cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch của Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó, tập trung chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; rà soát hệ thống pháp luật để phát hiện sai sót, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành chính sách mới phù hợp với Hiến pháp;
Tập trung xây dựng, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp đã được xác định trong chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2015; tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động tư pháp; nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia của ngành trong việc xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hội nhập, đàm phán, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: "Ngành Tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối trong việc triển khai thi hành Hiến pháp". Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long nhấn mạnh, trong năm 2015, ngành Tư pháp Hà Tĩnh cần bám sát các chương trình trọng tâm của Bộ; chủ động triển khai, phổ biến giáo dục pháp luật, trở thành điểm sáng trong hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Phó Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị Bộ Tư pháp có hướng dẫn xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án tại địa phương; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền; quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan giúp Hà Tĩnh rà soát, xây dựng thể chế, chính sách hội nhập, phát triển.
Thùy Dương

Các tin đã đưa ngày: