Sign In

Cục THADS Hà Tĩnh tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

01/07/2015

Cục THADS Hà Tĩnh tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020
Sáng ngày 19/6/2015, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
         Đại hội đã được nghe Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên và tham luận của đại diện các Tổ đảng, đoàn thể…Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Cục THADS đã thực hiện các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, chỉ đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là việc triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XI. Thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác phát triển và kết nạp Đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn; có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” v.v...
Trên cơ sở những kết quả đạt được, với sự thống nhất của các đảng viên, Đại hội đã thông qua Nghị quyết và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là “Đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự; tích cực tham mưu nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo thi hành án dân sự và tăng cường công tác phối hợp, nhằm tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh có điều kiện thi hành và các vụ việc trọng điểm, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương; hàng năm thi hành án đạt kết quả cao, bền vững.
Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Chi bộ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng; kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ. Quyết tâm xây dựng ngành Thi hành án dân sự Hà Tĩnh ngày càng phát triển, theo phương châm “Phát huy đoàn kết, xiết chặt kỷ cương, tăng cường chuyên nghiệp và cường độ lao động”.
Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá: (1) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; (2) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; (3) Tập trung công tác chuyên môn. Gắn việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020, như: có 100% đảng viên được học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; hàng năm có trên 80% đảng viên được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú được đánh giá tốt; Chi bộ phấn đấu hàng năm đạt tiêu chuẩn cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh v.v...
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Vinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Cục THADS đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung Chi bộ cần quan tâm, chú trọng tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó cần chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê phê bình để góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu ra BCH Chi bộ Cục với 03 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội Đại biểu đảng bộ khối các cơ quan tỉnh gồm 01 đồng chí chính thức, 1 đồng chí dự khuyết./. 

Tác giả ảnh: Lê Xuân Tùng

Các tin đã đưa ngày: