Sign In

Khối thi đua Nội chính, Tổng hợp tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020

18/03/2020

Khối thi đua Nội chính, Tổng hợp tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020
 Sáng 16 tháng 3 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, là đơn vị được giao Khối thi đua Nội chính, Tổng hợp tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn Phó trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh Hòa Bình và lãnh đạo các cơ quan thuộc Khối thi đua Nội chính, Tổng hợp tỉnh. Năm 2020, khối thi đua nội chính tổng hợp tỉnh Hòa Bình được kiện toàn theo quết định số 294/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các cơ quan:  Bộ CHQS tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.Và đơn vị được giao trưởng khối là Cục Thi hành án dân sự, Bộ chỉ huy quân sư tỉnh là phó trưởng khối.
Lãnh đạo các cơ quan Khối Nội chính, Tổng hợp tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2020.
 
Năm 2020, chủ đề thi đua của Khối là: "Khối thi đua cơ quan Nội chính, Tổng hợp tỉnh Hòa Bình đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020".
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất với 9 nội dung thi đua chung như: Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đến các cơ quan, đơn vị trong Khối, khơi dậy ý thức tự giác, tính tích cực, thi đua lao động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và nhiệm vụ chính trị năm 2020 của mỗi cơ quan, đơn vị với chất lượng, hiệu quả cao nhất. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng, đoàn thể vững mạnh xuất sắc; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phấn đấu triển khai và hoàn thành 100% nhiệm vụ công tác được giao các cơ quan, đơn vị trong Khối...
 
Các đại biểu cũng đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Khối cơ quan Nội chính, Tổng hợp tỉnh với các chỉ tiêu thi đua cụ thể của từng đơn vị như: Bộ CHQS tỉnh thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”; Cục Thi hành án dân sự  với chủ đề “ Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá hiệu quả, về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020); 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp(28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V”; giải quyết xong ít nhất 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; Toà án nhân dân tỉnh nâng cao năng lực lãnh đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của Toà án và của địa phương, với chủ đề “Cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hòa Bình đoàn kết, không ngừng học tập nâng cao trình độ quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Tòa án nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thư IV”; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới- trách nhiệm, kỷ cương-thực chất, hiệu quả”;  bảo đảm 100% các trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố được kiểm sát; Văn phòng HĐND tỉnh với chủ đề “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan văn hóa”; tham mưu, xử lý 100% đơn, thư được tiếp nhận;  Công an tỉnh với chủ đề “Chủ động, nêu gương,kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, bám địa bàn, bám cơ sở, vì nhân dân phục phụ”;  phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt 78% trở lên, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96% trở lên; Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnhvới chủ đề “Công chức, viên chức lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trong các hoạt động công vụ; đoàn kết năng động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.
          Các đơn vị đã đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đó là cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát huy thành tích đạt được trong những năm qua. khối thi đua các cơ quan Nội chính, Tổng hợp tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua năm 2020 đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
 
Bùi Công Định- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: