Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018

05/01/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018

(Đồng chí Nguyễn Văn Quang Phó bí thư tỉnh ủy Chủ tịch UBND trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Hòa Bình

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị.)
 
Thực hiện Quyết định số 1617/QĐ-BTP ngày 06/10/2017 của Bộ Tư pháp về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự  năm 2018; được sự đồng ý của Tổng cục Thi hành án dân sự và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, sáng ngày 04/01/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018.
 
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang Phó bí thư tỉnh ủy Chủ tịch UBND,trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Hòa Bình. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan,  ban ngành trong khối nội chính Tỉnh Hòa Bình, Về phía cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình  có đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Bí thư Chi bộ - Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng Phó các phòng chuyên môn, công chức thuộc Cục, các đồng chí lãnh đạo, Chấp hành viên, các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong tỉnh.
Đồng chí Hồ Ngọc Dinh Bí thư chi bộ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hòa Bình Phat biểu Tại Hôi nghị

         Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh Ủy, HĐND và UBND tỉnh Hòa Bình , Ban Chỉ đạo THADS các cấp ở  Hòa Bình ; sự ủng hộ vào cuộc của các cơ quan liên quan cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự ở tỉnh Hòa Bình đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 31/9/2017, tổng số việc phải thi hành trong năm 2017 là 4.710 việc với số tiền trên 194.539.503.000 đồng,đạt tỉ lệ 41,19% số việc thi hành xong là 3.960 việc,đạt tỉ lệ 94.69%(so với chỉ tiêu được Quốc hội, Tổng cục THADS giao, vượt 20,69%), số tiền thi hành xong đạt trên 55.621.309.000 đồng, %(so với chỉ tiêu được Quốc hội, Tổng cục THADS giao, vượt 9,19%).
Hội nghị đã thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của các cơ quan thi hành án dân sự Tỉnh Hòa Bình tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thi số 02-CT/TU ngày 28/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án  và Kế hoạch số 43 /KH-UBND, ngày 14  tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh về Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình  tiếp tục thực hiện quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung cho cơ sở, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt tất cả các mặt với nhiều giải pháp quan trọng, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang Phó bí thư tỉnh ủy Chủ tịch UBND,trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Hòa Bình. đã biểu dương và ghi nhân kết quả thi hành án dân sự trong năm 2017 của Cục THADS tỉnh Hòa Bình , Đồng thời  yêu cầu các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình  tiếp tục tập trung tổ chức triển khai công việc năm 2018, thi hành dứt điểm việc có điều kiện thi hành và những việc có giá trị lớn liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng; siết chặt kỷ cương kỷ luật, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực trình độ; tiếp tục đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò của người đứng đầu; tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao năng lực và chât lượng kiểm tra. Đặc biệt, năm 2018 là năm trọng tâm cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự; yêu cầu các đơn vị phải chủ động, tích cực, mà cần có sáng kiến, kiến nghị, đề xuất cấp trên.


Cũng tại Hội nghị, các đồng chí Nguyễn Văn Quang Phó bí thư tỉnh ủy Chủ tịch UBND, trưởng Ban chỉ đao THA DS tỉnh Hòa Bình.đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Hòa Bình và đồng chí Hà Văn Vinh Phó cục trưởng  đã trao danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
 
Bùi Công Đinh-Cục THADS tỉnh Hòa Bình 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: