Sign In

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hòa Bình - Bưu điện tỉnh Hòa Bình : Ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính

03/12/2018

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hòa Bình - Bưu điện tỉnh Hòa Bình : Ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 
   
Chiều ngày03/12/2018, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hòa Bình phối hợp với Bưu điện tỉnh tỉnh Hòa Bình tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực THADS qua dịch vụ bưu điện.Tới dự buổi lễ ký kết hợp tác về phía UBND tỉnh có đồng chí Vương Minh Đức Phó Giám đốc Trung tâm phuc vụ hành chính công tỉnh, tới dự còn có đồng chí Bùi Đức Nam Phó Giám đốc Sở Thông tin và Thuyền thông tỉnh, về phía Cục THADS có đồng chí Hồ Ngọc Dinh Bí thư chi bộ Cục trưởng Cục THADS tỉnh lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục các huyện thành phố, bộ phân một cửa, văn thư về phía Bưu điện có đồng chí Phạm Bá Lộc giám đốc Bưu điện tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo Bưu điện tỉnh, lãnh đạo các phòng cùng lãnh đạo các Bưu điện các huyện thành phố trong tỉnh Hòa Bình cùng tới dự.
    Theo thỏa thuận hợp tác, việc tiếp nhận hồ sơ, nhận trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện tại các điểm phục vụ của Bưu điện tỉnh Hòa Bình và Cục THADS và các Chi cục THADS các huyện thành phố theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Việc chuyển phát hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC phải đảm bảo an toàn, bí mật, chính xác, nguyên vẹn hồ sơ, đúng thời gian theo quy định, tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho cơ quan giải quyết TTHC. Mọi thông tin mà một bên cung cấp cho bên kia theo Biên bản hợp tác là bí mật và thuộc quyền sở hữu của bên cung cấp thông tin, các bên chỉ sử dụng thông tin có được phục vụ các mục đích của Biên bản hợp tác...

    Bưu điện tỉnh Hòa Bình sẽ cung ứng dịch vụ và phối hợp với Cục THADS tỉnh Hòa Bình tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức THADS; nhận kết quả giải quyết TTHC từ các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức THADS chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC giữa các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức THADS với tổ chức, doanh nghiệp người dân và ngược lại; triển khai phần mềm kết nối trực tuyến với hệ thống Tổng cục THADS để trao đổi thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân kiểm soát tốt hơn tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Ngoài ra, hai bên sẽ thực hiện một số dịch vụ bưu chính khác, bao gồm: Chuyển phát các công văn, tài liệu từ cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức THADS đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên phạm vi toàn quốc; phối hợp xây dựng, triển khai chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật về thi hành án hành chính và hoạt động có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hệ thống tổ chức THADS trên cơ sở khai thác thế mạnh về mạng lưới, các lợi thế khác của Bưu điện Việt Nam; chuyển phát một số nội dung được pháp luật THADS quy định được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính; sử dụng lợi thế và sản phẩm, dịch vụ của nhau để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành, cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm tới hệ thống khách hàng và đối tác khác của mỗi bên.
    Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục THADS tỉnh Hòa Bình và Bưu điện tỉnh Hòa Bình  thuộc chương trình triển khai hợp tác thực hiện Thỏa thuận khung giữa Tổng cục THADS và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc ký kết thỏa thuận nhằm bảo đảm phát huy hiệu quả, tận dụng mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; thực hiện cải cách TTHC, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân,tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết TTHC; phát huy tối đa thế mạnh, huy động nguồn lực tổng hợp hỗ trợ nhau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, góp phần mang lại lợi ích chung của toàn xã hội.
 
 
   Bùi Công Định - Cục THADS tỉnh Hòa Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: