Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2019

13/12/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2019
Sáng ngày 13/12/2018 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019. Dự và chỉ đạo Hôi nghị  có đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đai diện Viên Kiểm sát tỉnh, đại diện Tòa  Án nhân dân tỉnh, đại diệ Sơ Tư pháp tinh,đại diên Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình, đại diên Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình . Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh có đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, cán bộ công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục trưởng, Chi cục phó, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như cá nhân đồng Chủ tịch và các cơ quan hữu quan đối với công tác thi hành án dân sự. Thông báo về các nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị để các đại biểu tham dự tập trung thảo luận.
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng- Phó cục trưởng thay mặt lãnh đạo Cục trình bày báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
Tại Hội nghị các Đại biểu đã được nghe Cục Thi hành án dân sự trình bày báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2018, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2018, Triển khai kế hoạch trọng tâm công tác Thi hành án dân sự năm 2019. Theo đó, năm 2018, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã  hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác đề ra; thi hành án dân sự về việc và về tiền năm 2018
Kết quả THADS: Về việc: Tổng số phải thi hành là 4.977 việc, tăng 180 việc (3,75%) so với năm 2017.  Trong đó có: 4.304 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 87%), tăng 122việc (2,92%) so với năm 2017 và 623 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 13%). Kết quả: Đã Thi hành xong 4.121 việc, đạt tỷ lệ 95,75% (so với chỉ tiêu được Quốc hội, Tổng cục THADS giao, đạt và vượt 22,25%).
- Về tiền: Tổng số tiền phải thi hành là 249.635.156.000 đồng, tăng  8.466.208.000 đồng (3,51%) so với cùng kỳ. Trong đó có: 116.210.784.000đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 54%), giảm-18.811.157.000 đồng (-13,93%) so với năm 2017 và 98.569.268.000 đồng chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 46%).  Kết quả: Đã Thi hành xong  61.254.261.000đồng, đạt tỷ lệ 52,71%(so với chỉ tiêu Quốc hội, Tổng cục THADS giao đạt và vượt 19,71%).
Năm 2018, toàn tỉnh có 8/11 đơn vị hoàn thành 04 chỉ tiêu; có 03/11 đơn vị hoàn thành 03 chỉ tiêu. Nhiều Chi cục đạt tỷ lệ về việc và về tiền cao so với bình quân toàn quốc.
Kết quả theo dõi thi hành án hành chính
Các cơ quan THADS tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, triển khai văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án về vụ án hành chính tại Văn bản số 959/VPCPV.I ngày 26/01/2018 của văn phòng Chính phủ; Công văn số 702/BTP-TCTHADS ngày 08/03/2018 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của UBTP về Chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, đồng thời đã ban hành nhiều văn bản và tham mưu cho UBND tỉnh để thực thực hiện có hiệu quả công tác thi hành chính trên địa bàn.
- Tính đến hết ngày 30/9/2018, tổng số việc thuộc trách nhiệm theo dõi THAHC của cơ quan Thi hành án dân sự  02 việc đã tổ chức theo dõi xong 02 việc.
 Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo
Kết quả tiếp công dân: tổng số lượt tiếp 129 lượt công dân (không kể số công dân đến đề nghị tổ chức thi hành án), tăng 94 lượt so với năm 2017.
-  Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự:
+ Năm 2018, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được là 11 lượt đơn (bao gồm: 10 lượt đơn tố cáo 01 lượt đơn khiếu nại).
+ Tổng số việc tiếp nhận (thụ lý) là 11 đơn (01 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo), trong đó số việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan THADS 09 việc).
+  Kết quả giải quyết số việc thuộc thẩm quyền (việc): Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo là 09 đơn (01 đơn khiếu nại, 8 đơn tố cáo), giảm 01 đơn so với năm 2017. Trong đó, số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết là 09 đơn (Cục THADS tỉnh 05 đơn, Chi cục THADS các huyện, thành phố 04 đơn). Kết quả, đã giải quyết xong: 09/09 đơn, đạt tỷ lệ 100%. So với năm 2017 tăng 10% về tỷ lệ.
Công tác tổ chức, cán bộ
- Về cơ cấu đội ngũ lãnh đạo, quản lý từ Cục THADS tỉnh đến các Chi cục THADS đảm bảo các chức danh theo quy định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nói, viết và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, đủ năng lực quản lý lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng và cấp trên giao.
           - Công tác đào tạo: Cử 01 công chức tham gia lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 04 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký thi hành án; 05 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Chấp hành viên trung cấp do Học viện tư pháp tổ chức.
- Công tác điều động: Điều động 02 công chức từ Chi cục huyện Cao Phong đến Chi cục huyện Lương Sơn, Chi cục thành phố Hòa Bình; 01 công chức Phòng nghiệp vụ đến Chi cục thành phố Hòa Bình, 01 công chức từ Chi cục huyện Yên Thủy đến Chi cục huyện Lạc Thủy, 01 công chức từ Chi cục huyện Tân Lạc đến Chi cục huyện Cao Phong.
- Công tác quy hoạch: Thực hiện đúng chủ trương của Ban cán sự Đảng Bộ tư pháp, chỉ đạo của Tổng cục THADS và các văn bản quy định về công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2018-2021 và giai đoạn 2021-2026.
- Việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ công chức và người lao động được đảm bảo đúng quy định (Năm 2018 tổng có 40 công chức hưởng chế độ phụ cấp Thâm niên nghề; nâng lương thường xuyên 60 công chức và người lao động).
Trong năm qua, mặc dù kinh phí Nhà nước cấp được sự chỉ đạo sát sao của Tổng cục Thi hành án dân sự, việc chấp hành nghiêm chỉnh của Cục, các đơn vị trực thuộc nên nguồn kinh phí, quản lý hành chính cơ bản đã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác thường xuyên của toàn Ngành. Cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cán bộ được cải thiện đáng kể, các trang thiết bị như ô tô, xe máy, máy vi tính, máy in, tủ hồ sơ lưu trữ, trang phục tiếp tục được đầu tư, trang bị cho các đơn vị phục vụ hiệu quả hoạt động nghiệp vụ. Công tác lập dự toán, phân bổ ngân sách đảm bảo đúng quy trình, quy định về tài chính.
Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết theo trình tự thủ tục, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; hạn chế tới mức thấp nhất đơn thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài.
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Phát biểu chỉ đao hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những sự cố gắng của các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác thi hành án dân sự năm vừa qua. Đồng thời đồng chí chỉ rõ: Sự phối hợp tham mưu của các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự có việc, có lúc chưa cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi hành án dân sự. Về phương hướng, nhiệm vụ 2019 toàn ngành Thi hành án tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
- tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế.
-Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh về thi hành án dân sự để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành về Thi hành án dân sự trên địa bàn đạt hiệu quả cao nhất để thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, thực hiện Nghị quyết 111/2015/QH13 về công tác tư pháp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của địa phương.
- Nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong về việc và về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành , bảo đảm kết quả THADS, hành chính thực chất, bền vững; Tập trung giải quyết có hiệu quả số án có điều kiện thi hành, án trọng điểm nhất là những việc thi hành án có giá trị cao, thi hành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng; phấn đấu hoàn thành đạt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao năm 2019.
- Cục và các Chi cục tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND và Ban chỉ đạo THADS các cấp trong công tác quản lý, chỉ đạo Thi hành án dân sự theo Luật THADS.
- Duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp trong thi hành án dân sự. Tham mưu có hiệu quả cho các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là phối hợp với các cơ quan trong khối Nội chính, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự. Tạo được sự phối hợp đồng bộ, thống nhất để có điều kiện tốt nhất cho cơ quan Thi hành án dân sự hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh đề nghị các cơ quan trong khối Nội chính tăng cường, nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong phối hợp, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.
- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong toàn hệ thống, đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức; giáo dục ý thức trách nhiệm với dân; xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, vi phạm về đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ.
- Cục Thi hành án dân sự cần nâng cao chất lượng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể đối với những vấn đề, vụ việc được xin ý kiến, có thể đưa ra những vụ việc điển hình phức tạp làm chuyên đề rút kinh nghiệm đối với các đơn vị trong tỉnh. Tránh tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp, mất an ninh trật tự tại địa phương. 
Thay mặt tập thể cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng chí Hồ Ngọc Dinh, Cục trưởng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, cảm ơn sự ghi nhận của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những tiên bộ của ngành Thi hành án dân sự tỉnh trong năm qua. Thay mặt cho cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, đồng chí Cục trưởng hứa sẽ đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đề ra góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và mong được đón nhận sự quan tâm hơn nữa của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng các cấp, các ngành có liên quan trong những năm tiếp theo.
Cũng tại Hội nghị Hội đồng thi đua khen thưởng cục đã trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khen thưởng năm 2018.
 
 
Bùi Công Định –Cục THADS Tỉnh Hòa Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: