Sign In

Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình

31/01/2019

Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình
 Chiều ngày 31/01/2019, Chính quyền và Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình  đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2019 với sự tham dự của toàn thể Lãnh đạo, công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nhằm đánh giá khách quan, dân chủ hoạt động quản lý, điều hành hoạt động của Lãnh đạo Cục, hiệu quả, vai trò của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Ngọc Dinh Bí thư Chi bộ Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Duy Vui Chủ tịch công đoàn trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình.
        
         Hội nghị đã nghe và thảo luận về các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác cơ quan năm 2018; Báo cáo công tác tài chính năm 2018; Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân… Qua trao đổi, thảo luận, Hội nghị đã thống nhất nhận định: Năm 2018, công chức, người lao động Ngành Thi hành án nói chung; công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình nói riêng đều đã nỗ lực tập chung cao độ phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ mà Kế hoạch công tác năm 2018  đề ra. Công tác xây dựng cơ quan đơn vị, xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể tiếp tục có sự chuyển biến, nội bộ các đơn vị đoàn kết, công chức và người lao động chấp hành tốt các nội quy cơ quan, quy chế của Ngành.
.
             Tại Hội nghị, công chức, người lao động cũng sôi nổi phát biểu thảo luận, thẳng thắn đóng góp những vấn đề mà Lãnh đạo Cục và Tổ chức Công đoàn cũng như cán bộ công chức, người lao động cần quan tâm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ, Kế hoạch công tác năm 2019 mà Đảng nhà nước và các Bộ ngành đã giao phó.
Toàn cảnh Hội nghị cán bộ công chức người lao động 2019
          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Dinh Bí thư chi bộ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự  biểu dương những nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự trong năm 2018 đồng thời yêu cầu công chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động; tổ chức Công đoàn tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp bảo đảm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực vận động công chức, người lao động hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua… từ đó tạo sức mạnh tổng hợp bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo trong năm 2019
Đồng chí Hồ Ngọc Dinh Bí thư chi bộ Cục trưởng Cục THADS phát biểu tại Hội nghị
         Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức Cục đã được 100% công chức, người lao động có mặt biểu quyết thông qua, thể hiện sự thống nhất của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Cục quyết tâm thực hiện hoàn thànhcác chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể đã được xác định trong Nghị quyết.
Cũng tại Hội nghị này Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã trao thưởng cho các Tập thể cá nhân công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong năm 2018 ./.
 
 
Đồng chí Cục trưởng và Chủ tịch công đoàn trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sâc năm 2018
 
 
 Bùi Công Định- Cục THADS tỉnh Hòa Bình
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: