Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình: Tổ chức công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức dữ chức danh lãnh đạo phòng và giao phụ trách đối với chi cục THADS

30/11/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình: Tổ chức công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức dữ chức danh lãnh đạo phòng và giao phụ trách đối với chi cục THADS

Chiều ngày 30/11/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh hòa bình đã tổ chức công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tổ chức can bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình  và Thừa ủy quyền công bỗ và trao Quyết định phụ trách đơn vị Chi cục THADS huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình. Tham dự buổi công bố có đồng chí Trần Văn Dũng  bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hòa Bình, có các đồng chí  Lãnh đạo Cục, đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình và Chi Cục THADS huyện Cao Phong.

Thay măt lãnh đạo cục Đồng chí Trần Văn Dũng Công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Hà Thị Tâm Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cao Phong nhận công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ và giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, thừa uỷ quyền của đồng chí Tổng Cục Trưởng Tổng Cục THADS, đồng chí Trần Văn Dũng Cục trưởng đã trao Quyết định giao phu trách đơn vị Chi cục THADS huyện Cao Phong cho đồng chí Phạm Văn Hảo phó chi cục THADS huyện Cao Phong  tỉnh Hoà Bình.

Đ/c Trần Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng  trao Quyết Định cho các đồng chí được điều động và bổ nhiêm Lãnh đạo phòng và phụ trách đơn vị cấp huyện củaCục THADS tỉnh Hòa Bình

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Cục trưởng thay mặt cho cấp uỷ, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh giao nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo phòng và đơn vị. Đồng chí Cục Trưởng nhấn mạnh việc bổ nhiệm chức danh trưởng  phòng và phụ trách đơn vị là một vinh dự lớn lao mà Đảng, nhà nước đã trao cho các đồng chí nhưng cũng gắn với trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo hết sức nặng nề. Vì vậy các đồng chí phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa, đem hết khả năng,trình độ ,năng lực,trí tuệ và tâm huyết của mình để cùng với các đồng chí trong cơ quan THADS tỉnh Hòa Bình  kế thừa, phát huy những kết quả, thành tích đạt được, đồng thời đổi mới, phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết tập thể, dám chịu trách nhiệm cá nhân, xây dựng Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.                 

 
Đ/c Trần Văn Dũng phát  biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiêm
Đại diện các đồng chí lãnh đạo được bổ nhiệm đợt này. Đồng chí Hà Thị Tâm Trưởng  phòng TCCB  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình phát biểu bày tỏ lòng cám ơn chân thành nhất với Đảng và nhà nước đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình và đặc biệt là sự hợp tác, chia sẻ với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, công chức,viên chức trong đơn vị.
     
Đ/c Hà Thị Tâm phát biểu sau khi nhận quyết định
 Các đồng chí được bổ nhiệm cũng nêu cao quyết tâm đoàn kết gương mẫu trong đạo đức, lối sống, tận tâm với công việc, phấn đấu vượt mọi khó khăn, trở ngại, kiên trì học hỏi thực hiện và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
                                                                                                                                                                                                 Bùi Công Định - Cục THADS tỉnh Hoà Bình

Tác giả ảnh: Bùi Công Định
Theo Bài viết

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: