Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025

15/06/2020

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 233-KH/TU, ngày 28/8/2019 của Tỉnh uỷ Hoà Bình về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; Kế hoạch số 243-KH/ĐUK ngày 11/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 10-KH/CB ngày 21/2/2020 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hòa Bình về tổ chức Đại hội Chi bộ  lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 11 và 12/06/2020, chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.
 

 
Đại hội chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong không khí cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 Năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ Đại (19/5/1890-19/5/2020) tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đến dự  và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Xuân Triển Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình, về dự với Đai Hội còn có đại dịên Lãnh đaọ cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đại diên một số Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, Thành phố đại diện các tổ chức đoàn thể Cưu Chiên Binh,Công Đoàn, Đoàn TNCS Hô Chí Minh cùng toàn thể đảng viên, công chức và người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa  Bình.
Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của nhiệm kỳ trước đã đề ra. Gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh. Kiểm điểm với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên các mặt: chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, tình hình cụ thể của Chi bộ.
Tại Đại hội lần này, đồng chí Phạm Xuân Triển thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đã phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời đã chỉ ra một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo cần khắc phục, theo đó trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
(Ban Chi ủy mới  nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại Hội)
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chi bộ, bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời  kỳ mới. Đại hội đã bầu ra cấp ủy mới gồm 5 đồng chí; các đồng chí Lãnh đạo Cục giữ chức danh bí thư và phó bí thư. Và cũng tại Đại Hội đã bầu được đai biểu chính thức và đại biểu dự khuyết Chi bộ Cục Thi hành án dân sự dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025


(Các Đại biểu Chúc mừng Đại Hội)
Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phấn khởi và tin tưởng trong toàn thể đảng viên, công chức và người lao động góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Với tinh thần dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, nhân viên và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phát huy truyền thống của chi bộ, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành và địa phương trong giai đoạn mới.
 
Bùi Công Đinh - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: