Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động: Tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016

25/11/2016

Thực hiện công văn số 244 CV/HU ngày 17/10/2016 của Huyện ủy Kim Động về việc kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá, phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016; Hướng dẫn số 87- CV/BTC ngày 19/10/2016 của Ban tổ chức Huyện ủy Kim Động hướng dẫn kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá, phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016. 
Ngày 24/11/2016, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim động tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá, phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016.
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Đặng, Huyện ủy viên, Phó trưởng ban Ban Tổ chức huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo huyện ủy; đồng chí Trịnh Xuân Hùng, Phó trưởng ban Ban Dân vận huyện ủy.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đặng, Huyện ủy viên, Phó trưởng ban Ban Tổ chức thông báo một số nội dung và cho biết mục đích của việc tổ chức Hội nghị này là để đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; chức trách, nhiệm vụ của cá nhân, kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và tiếp thu phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị.
 Kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân, đánh giá cán bộ, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.
Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm còn tồn tại của Ban chi ủy, Chi bộ, của cá nhân các đảng viên, việc quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động đơn vị của tập thể lãnh đạo Chi cục mà trong thời gian tới cần phải đổi mới.
Cùng dự tại Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà Chi bộ, Chi cục đã đạt trong thời gian qua, đồng thời biểu dương sự thẳng thắn trong việc phê bình và tự phê bình  của Ban Chi ủy Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động. Cũng tại Hội nghị đồng chí đã tham gia góp ý vào các báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy, Chi bộ, của tập thể và cá nhân lãnh đạo.
Phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, thay mặt Ban Chi ủy, Chi bộ, tập thể lãnh đạo Chi cục xin hứa sẽ cùng tập thể Ban Chi ủy, Chi bộ, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Chi bộ, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động là đơn vị trong sạch vững mạnh phấn đấu hoành thành chỉ tiêu nhiệm vụ mà cấp trên giao.
Bùi Huế


Theo Chi cục THADS huyện Kim Động

Các tin đã đưa ngày: