Sign In

Chấp hành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu, hiệu quả trong công việc

08/07/2021

Chấp hành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu, hiệu quả trong công việc
Đồng chí Trần Văn Hoan, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên là Chấp hành viên trẻ giàu nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, tổ chức thi hành án đạt hiệu quả cao.
          Những năm qua, công tác tổ chức thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả khả quan, nhiều vụ việc thi hành án phức tạp đã được giải quyết dứt điểm. Đạt được thành tích trên là do sự đoàn kết, quyết tâm của cả tập thể công chức, người lao động Chi cục; sự tích cực, chủ động của đội ngũ Chấp hành viên trong tổ chức thi hành án, trong đó có đóng góp nhiệt huyết, hiệu quả của Chấp hành viên trẻ Trần Văn Hoan.


 
       Cuối năm 2018, đồng chí Trần Văn Hoan được bổ nhiệm làm Chấp hành viên sơ cấp, với nhận thức đây là vinh dự của cá nhân nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn, bản thân đồng chí luôn trăn trở làm thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị là Chấp hành viên - người được Nhà nước giao trọng trách, nhiệm vụ tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của cơ quan, tổ chức và của công dân. Tuy ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng với tinh thần ham học hỏi, cần mẫn; được sự hướng dẫn của Lãnh đạo Chi cục và sự hỗ trợ của đồng nghiệp trong đơn vị, đồng chí đã mạnh dạn, tự tin, quyết tâm hoàn thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.  
      Khi được phân công tổ chức thi hành án, đồng chí nghiên cứu kỹ nội dung bản án, quyết định, đối chiếu với quy định của pháp luật để chủ động xây dựng phương án, kế hoạch nhằm thi hành hiệu quả, dứt điểm từng vụ việc; tích cực đôn đốc, xác minh, gặp gỡ các bên đương sự nắm bắt tâm lý, nguyện vọng, thực hiện tốt công tác dân vận để đưa ra biện pháp, giải pháp thi hành án hữu hiệu. Quá trình giải quyết mỗi vụ việc, đồng chí luôn thận trọng, công tâm, khách quan, bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và công dân với phương châm kiên trì vận động, thuyết phục đương sự, người phải thi hành án hiểu quy định pháp luật để họ hiểu và tự nguyện thi hành án; đồng thời kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết đối với các trường hợp đã hết thời hạn tự nguyện, người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành án. Với tinh thần trách nhiệm cáo, năng nổ nhiệt tình trong công tác, kết quả thi hành án của đồng chí hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Năm 2019, tỷ lệ thi hành án của đồng chí đạt 82,86% về việc (vượt 9,36%), về tiền đạt 58,21%. (vượt 24.71%) so với chỉ tiêu được giao; năm 2020 đạt 83% về việc (vượt 2%), về tiền đạt 53%. (vượt 15%) so với chỉ tiêu được giao. Những nhiệm vụ khác được cơ quan, tổ chức giao, đồng chí Trần Văn Hoan luôn giải quyết đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; tích cực, chủ động tham mưu Lãnh đạo Chi cục trong công tác quản lý, điều hành; phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ.
       Với những thành tích nổi bật, đồng chí Trần Văn Hoan ba năm liền (2018 - 2020) được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.


Theo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Giang

Các tin đã đưa ngày: