Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động đã tổ chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2021

12/10/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động đã tổ chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2021
Năm 2020, Cấp ủy, chính quyền các cấp cùng toàn thể nhân dân hăng hái thi đua, lập thành tích để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và các sự kiện trọng đại khác. Thấm nhuần lời dạy của Bác“Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”
  “Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua”.
        Với thành tích thi đua Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động đã đạt được qua các năm như: Hai năm liên tiếp (2018-2019) đơn vị được Bộ Tư pháp tặng danh hiệu ”Cờ thi đua ngành Tư pháp”; năm 2019 tập thể đơn vị vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018 - 2019. Được Ban nội chính tỉnh ủy tặng giấy khen “có thành tích xuất sắc trong công tác năm”; Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen“Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm”.
       Năm 2020 Thế giới nói riêng và Việt Nam nói chung gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó đang phải đối diện với nhiều rủi ro, diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Để tiếp tục thúc đẩy, gây dựng phong trào thi đua, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động đã nhận được nhiều sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Cục Thi hành án dân sự; Huyện ủy; UBND huyện; sự chỉ đạo sâu sát, của ban chi ủy, tập thể lãnh đạo, BCH công đoàn cơ sở đã đề ra những giải pháp, nội dung, kế hoạch triển khai đồng bộ, đặc biệt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, kết hợp việc công chức và người lao động luôn nhận thức đúng vai trò, vị trí và tầm quan trọng của phong trào thi đua, gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó nâng cao phẩm chất Chính trị, đạo đức cách mạng, thay đổi tư duy, lề lối, tác phong làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phát huy hiệu quả của phong trào thi đua, cùng với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn thể đơn vị. Do đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động đã đạt được kết quả toàn diện các nhiệm vụ công tác đề ra, đứng đầu bảng xếp hạng của toàn thể các cơ quan thi hành án dân sự thuộc tỉnh Hưng Yên, cụ thể:
        + Chỉ tiêu về việc: đạt tỷ lệ 87,1 %(Bằng 107,5% so với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thực hiện năm 2020 là 81%).
          + Chỉ tiêu về tiền: đạt tỷ lệ 67,2,%; (Bằng 176,8% so với chỉ tiêu được giao thực hiện năm 2020 là 38%).
         Trên cơ sở kết quả đã đạt được, từ danh sách ký giao ước thi đua đã đăng ký, đối chiếu tiêu trí, tiêu chuẩn cũng như các quy định pháp luật về Thi đua khen thưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động đã đề nghị HĐTĐKT, đề nghị Bộ Tư pháp tặng cờ (năm thứ ba liên tiếp)“Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Ngành Tư pháp năm 2020”.


Để tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được như trên, ngày 02/10/2020, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động đã tổ chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2021, làm tiền đề thực hiện, nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2021 khi được cấp trên giao. Hội nghị đã đánh giá một cách toàn diện, trên mọi lĩnh vực đã thực hiện năm 2020, từ đó đề gia, các giải pháp phù hợp, vừa mang tính thường xuyên, vừa có tính chất lâu dài. Với quyết tâm duy trì và bảo vệ thành tích, khẳng định kết quả đã đạt mới chỉ là bước đầu, để kết quả đạt được phải bền vững, tại Hội nghị, toàn thể công chức và người lao động đã thống nhất ký giao ước thi đua với khẩu hiệu: “ Toàn thể Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để chào mừng Đại hội thứ XIII của Đảng”
 


Theo Bùi Thị Huế- Chi cục THADS huyện Kim Động

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: