Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động thi hành vượt chỉ tiêu được giao

30/12/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động thi hành vượt chỉ tiêu được giao
        Năm 2020 là năm nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt khó, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Kim Động (Hưng Yên) đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Là năm thứ 3 liên tiếp Chi cục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và vinh dự đón nhận Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2020.
        Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục THADS Kim Động, công tác THADS trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Cục  tỉnh, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Kim Động; sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, tổ chức hữu quan; hệ thống pháp luật về THADS  được ban hành đồng bộ; với sự đoàn kết, quyết tâm của đội ngũ làm công tác THADS , vì vậy, kết quả thi hành án hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.
        Năm 2020, trong số có điều kiện, Chi cục đã giải quyết xong 365 việc, đạt tỷ lệ 87,1% (bằng 107,5% so với chỉ tiêu), đã giải quyết xong 11.415.274.000 đồng, đạt tỷ lệ 67,2,%; (bằng 176,8% so với chỉ tiêu được giao thực hiện năm 2020 là 38%). Thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, đạt tỷ lệ 87,38% về việc và 55% về tiền. Các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: thi hành đạt tỷ lệ 27,3% về việc và 88% về tiền trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành.
        Cũng theo Chi cục trưởng Nguyễn Huy Hoàng, nhận thức việc tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn trong việc tổ chức thi hành án là hết sức quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Do đó những năm qua Chi cục  đã tham mưu, đề xuất và chủ động xây dựng dự thảo trình Ban thường vụ huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều Chỉ thị; Nghị quyết; Kế hoạch; Văn bản chỉ đạo cụ thể từng nhiệm vụ. Nhìn chung, sự phối hợp của các cấp, các ngành đối với công tác THADS  có nhiều chuyển biến rõ nét. 
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong THADS cũng được Chi cục chú trọng. Với cương vị là một ủy viên trong Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện Kim Động (HĐPHPBGDPL), Chi cục đã chủ động tham mưu, đề xuất với UBND và HĐPHPBGDPL huyện Kim Động xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong đó có nội dung về công tác THADS, hành chính. Ngoài ra hàng tháng, hàng quý, Chi cục đều tích cực tham gia công tác truyền thông để tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Tư pháp nói chung và THADS, hành chính nói riêng, góp phần để nhân dân hiểu hơn về các quy định, hiểu về các quyền, nghĩa vụ của mình đối với pháp luật.
        Với phương châm “Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua", ngay từ những ngày đầu của các năm công tác, Chi cục THADS  huyện Kim Động đã triển khai toàn diện các kế hoạch phát động phong trào thi đua của Cục THADS  tỉnh Hưng Yên, đến toàn thể công chức, người lao động được biết và ký giao ước thi đua, do đó công tác Thi đua khen thưởng tại Chi cục được hưởng ứng, triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả. Thông qua việc tổ chức phong trào thi đua đã tạo môi trường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, nhất là trong việc tổ chức các phong trào thi đua theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những năm qua, Chi cục luôn đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, bình xét, tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến đã có bước chuyển biến tích cực ngày một bền vững và có chiều sâu.
        Với những nỗ lực không ngừng, năm 2018 tập thể Chi cục đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018; được Tổng cục trưởng, Tổng cục THADS tặng Giấy khen cho tập thể Chi cục vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thồng THADS; 2 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở; 2 cá nhân được Cục trưởng Tặng giấy khen; 9 cá nhân được công nhận lao động tiên tiến. Ngoài ra Chi cục đã tham mưu để Cục trưởng tặng Giấy khen cho 2 UBND xã và 3 đồng chí Chủ tịch UBND xã thuộc huyện Kim Động đã có thành tích cao trong phối hợp giải quyết án.
         Năm 2019, Chi cục tiếp tục được công nhân tập thể lao động xuất sắc; được Bộ trưởng, Bộ Tư pháp tặng Bằng khen “Đơn vị đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác năm 2018-2019”; Bộ Tư pháp tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Ngành Tư pháp năm 2019”. Được Ban nội chính tỉnh ủy tặng giấy khen “có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019”; được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Có 8 cá nhân được Cục THADS  công nhận danh hiệu lao động tiên tiến; 1 cá nhân được tặng Giấy khen; 2 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.
         Năm 2020, cùng với sự đoàn kết, thống nhất và sự quyết tâm của toàn thể công chức và người lao động, Chi cục đã đạt toàn diện các nhiệm vụ công tác đề ra đứng đầu bảng xếp hạng của toàn thể các cơ quan THADS thuộc tỉnh Hưng Yên. Là năm thứ 3 liên tiếp (năm 2018,2019,2020) được công nhân tập thể lao động xuất sắc; Bộ Tư pháp tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Ngành Tư pháp năm 2020. 


Theo baophapluat.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: