Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

15/07/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên  triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả  công tác thi hành án dân sự
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946- 19/7/2021)
          Huyện Ân Thi nằm ở phía đông của tỉnh Hưng Yên, thuộc đồng bằng Bắc Bộ, với 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 20 xã và 01 thị trấn. Là một huyện thuần nông, thu nhập GDP bình quân đầu người đạt được còn thấp so với các địa phương khác trong tỉnh; trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức về pháp luật đặc biệt là pháp luật về thi hành án dân sự của một bộ phận người dân còn hạn chế; số lượng vụ việc thi hành án dân sự hằng năm phải tổ chức thi hành so với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh không lớn, nhưng có nhiều vụ việc thi hành án có tính chất phức tạp; công tác phối hợp của các cơ quan hữu quan với cơ quan Thi hành án dân sự có lúc, có việc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên... trong khi biên chế của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi ít nên Chấp hành viên và Thư ký thi hành án không chỉ thực hiện trực tiếp tổ chức thi hành án mà còn phải kiêm nhiệm công tác khác của cơ quan.... Tất cả các yếu tố trên là thách thức rất lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi. 
         Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực và quyết tâm của tập thể Lãnh đạo, công chức trong cơ quan, nên những năm qua Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi luôn hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
         Năm 2021, được xác định là một năm có nhiều khó khăn và thử thánh đối với các cơ quan Thi hành án dân sự cả nước nói chung và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi nói riêng, do bên cạnh những khó khăn nội tại, thì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong việc đôn đốc, xác minh, tổ chức thi hành án và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả công tác thi hành án dân sự. Nhận thức rõ những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở nhiệm vụ của ngành, nhiệm vụ của địa phương và đơn vị, Chi cục đã xây dựng Kế hoạch công tác năm, xác định rõ nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể của từng Quý theo tình hình thực tế và triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp, nhằm bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Chi cục THADS tổ chức họp liên ngành phối hợp tổ chức thi hành án

         Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan hữu quan, các đoàn thể, tổ chức chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, Chi cục thường xuyên chủ động tham mưu Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, nên thời gian qua Chi cục đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, công tác phối hợp của chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan hữu quan và các đoàn thể... trên địa bàn huyện đối với cơ quan Thi hành án dân sự về tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự, phối hợp động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án, phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án… được tăng cường, qua đó đã tổ chức thi hành dứt điểm được nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, tổ chức cưỡng chế thi hành án thành công nhiều vụ việc phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
         Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Lãnh đạo Chi cục tập trung làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; xây dựng mối đoàn kết nhất trí trong cơ quan, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả  toàn diện các mặt công tác. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật thi hành án dân sự, kỹ năng vận động, thuyết phục, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp cho Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự. Chỉ đạo Chấp hành viên tích cực, chủ động tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành án,  xác định vận động, thuyết phục là chủ yếu, nhưng cũng kiên quyết áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành ándân sự đối với những đương sự không tự nguyện thi hành án. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công  chức trong cơ quan nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, thiếu sót trên các mặt công tác, đặc biệt là kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình tự, thủ tục thi hành án của Chấp hành viên ngay từ khi được giao việc đến khi kết thúc việc thi hành án, bảo đảm tổ chức thi hành án đúng quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm giải quyết dứt điểm ngay ở cấp Chi cục, tránh tình trạng đương sự gửi đơn thư kéo dài, vượt cấp.
        Bên cạnh đó, xác định công tác thi đua, khen thưởng là động lực cho sự phát triển, nên Chi cục rất chú trọng đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tổ chức thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi; biểu dương và đề nghị khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, khách quan, công bằng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Từ đó đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp, lòng tự hào, tự tôn và ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.
         Phát huy những thành tích đã đạt được, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh năm 2021và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946- 19/7/2021).
 

Tác giả ảnh: Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Ân Thi
Theo Nguyễn Trung Tịnh

Các tin đã đưa ngày: