Sign In

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành án dân sự

30/06/2023

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành án dân sự
           Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định “…Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, thi hành án; bảo đảm chính xác, khách quan… Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành án dân sự”. Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành cấp trên, qua nửa nhiệm kỳ đại hội, công tác thi hành án dân sự (THADS) của tỉnh đạt kết quả khả quan, đóng góp tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
         Đồng chí Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Ban chỉ đạo THADS hai cấp trong tỉnh tham mưu UBND cùng cấp ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác THADS; giao chỉ tiêu cho Ban chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo tổ chức thi hành đối với các vụ việc về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thu hồi tiền, tài sản cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng; chỉ đạo tổ chức cưỡng chế THADS đối với những vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương… Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, cùng với vận dụng quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp nghiệp vụ trong THADS, hoạt động THADS 2 cấp trong tỉnh ổn định, đi vào chiều sâu, nhiều vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật. Tính từ năm 2021 đến hết 6 tháng đầu năm 2023 (tính theo năm công tác của ngành), tổng số việc cơ quan THADS 2 cấp trong tỉnh phải thi hành là hơn 13 nghìn việc với số tiền gần 3,3 nghìn tỷ đồng, trong đó hơn 12 nghìn việc và trên 2 nghìn tỷ đồng có điều kiện thi hành. Cơ quan THADS 2 cấp trong tỉnh đã thi hành xong hơn 10.500 việc với số tiền gần 1,3 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86,2% về việc và 62% về tiền, hằng năm đều vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao. Đến giữa kỳ giai đoạn 2021 - 2025, trung bình mỗi năm cơ quan THADS 2 cấp giải quyết trên 4,2 nghìn việc với số tiền hơn 513 tỷ đồng, so với cùng kỳ giai đoạn 2016 - 2020 giảm 586 việc và tăng hơn 198,6 tỷ đồng. Chấp hành viên Nguyễn Anh Dũng, Trưởng phòng nghiệp vụ Cục THADS tỉnh cho biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi chấp hành viên cần bám sát chỉ đạo, kế hoạch của Ban chỉ đạo THADS và của đơn vị; làm tốt việc đôn đốc người phải thi hành án, chặt chẽ trong khâu xác minh; phát huy hiệu quả công tác dân vận trong vận động, thuyết phục; thường xuyên rà soát, nắm chắc lượng án được giao, lựa chọn nội dung công việc đáp ứng tiêu chí về việc/tiền để giải quyết, bảo đảm chỉ tiêu; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong hoạt động THADS…
        Đáng chú ý, bám sát Nghị quyết của Chính phủ; chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và UBND tỉnh, nhất là Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 7/9/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc cục và Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ; xác định tham gia thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác THADS hằng năm; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp tiếp tục nâng cao chỉ số thiết chế pháp lý; nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến công tác THADS để áp dụng thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác thi hành án; tạo môi trường pháp lý bình đẳng giữa các doanh nghiệp, tạo sự tin tưởng của người dân và doanh nghiệp vào cơ chế bảo vệ của pháp luật trên địa bàn tỉnh… qua đó góp phần tích cực vào sự bứt phá về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2022, xếp thứ hạng 14 với 67,91/100 điểm, tăng 25 bậc so với năm 2021.
        Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác THADS, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn, thời gian tới, cơ quan THADS 2 cấp trong tỉnh tiếp tục bám sát văn kiện đại hội Đảng các cấp có liên quan công tác THADS; cụ thể hóa các mục tiêu yêu cầu về cải cách tư pháp theo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh… trong đó tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết dịnh kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028” trên địa bàn tỉnh; tập trung làm tốt công tác phân loại án, bảo đảm thi hành án đúng trình tự, thủ tục; tập trung cao độ chỉ đạo giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành, việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài có giá trị tiền, tài sản lớn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền trong giám sát, kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự...


Theo Đức Hùng - Báo Hưng Yên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: