Sign In

Hội nghị quán triệt, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ THA.

18/11/2015

Hội nghị quán triệt, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ THA.
Ngày 18/11/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước.
Hội nghị tập huấn dành cho các đối tượng là lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố; Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, chuyên viên pháp lý, Kế toán nghiệp vụ các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên và công chức Cơ quan Cục.
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Dung - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Vũ Hoàng Thụ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 đã quán triệt những điểm mới, những quy định cụ thể của Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; quán triệt, triển khai Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời giải đáp những thắc mắc của các đồng chí cán bộ, công chức.
Thông qua Hội nghị giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên nắm được các nội dung Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ và Thông tư số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015. Góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi hành án dân sự, đảm bảo chất lượng tiến độ về trình tự thủ tục, công tác tổ chức, quản lý thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng Thụ thay mặt tập thể Lãnh đạo Cục và các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự và đồng chí Vũ Thi Kim Dung. Đồng chí Thụ đề nghị trong thời gian tới, các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Luật THADS sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong triển khai thực hiện nhiệm vụ THADS; xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra./.


Theo Tổ biên tập

Các tin đã đưa ngày: