Sign In

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh: Tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 9 tháng đầu năm 2019

19/07/2019

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh: Tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 9 tháng đầu năm 2019
Chiều ngày 18/4, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Thụ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên, tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Trần Phương Hồng Phó Cục trưởng, Thủ trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố, thị xã.
Tại buổi giao ban, các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục đã báo cáo kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong 9 tháng năm 2019, tiến độ giải quyết các vụ việc trọng điểm, khó khăn, phức tạp, có giá trị thi hành lớn, cùng một số công việc trọng tâm.
 

 
Theo báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 9 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 1/10/2019 đến nay), các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục duy trì, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, tập trung giải quyết việc thi hành án, đẩy nhanh quá trình tổ chức thi hành án; đảm bảo chính xác trong công tác xác minh, phân loại án; phần lớn các vụ việc mới thụ lý đều được giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật. Trong 9 tháng, toàn ngành đã giải quyết 3.261 việc, với gần 251 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 74,4%/73% về việc, 35,8%/33% về tiền. Ngoài ra, công tác thực hiện cơ chế một cửa; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của công chức, người lao động; công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động chuyên môn; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc trong cơ quan Thi hành án dân sự...
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng Thụ đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2019. Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng chí Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố, thị xã: (1) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quốc Hội; các văn bản chỉ đạo của cấp trên; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; (2) chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác tự kiểm tra, chú trọng kiểm tra việc xác minh, phân loại án, công tác miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư; (3) làm tốt công tác dân vận trong hoạt động thi hành án dân sự, thuyết phục động viên đương sự tự nguyện thi hành án; (3) tập trung giải quyết các vụ án có giá trị lớn, những khoản phải thu hồi tiền, tài sản  trong các vụ án tham nhũng để nâng cao tỷ lệ thi hành về giá trị các vụ việc mới thụ lý, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng; (4) làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp trong chỉ đạo, phối hợp công tác liên ngành thi hành án dân sự. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền; (5) triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 620/BTTP-ĐGTS ngày 03/7/2019 của Cục Bổ Trợ Tư pháp về việc thi hành Luật đấu giá tài sản, Công văn số 2126/TCTHADS-NV1 ngày 15/7/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc hướng dẫn ký hợp đồng đấu giá tài sản; (6) tổ chức xác minh, đối thoại đảm bảo việc giải quyết đúng thời hạn, trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định...


Theo Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: