Sign In

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng năm 2020

07/07/2020

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng năm 2020
        Sáng ngày 07/07/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng năm 2020, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 03 tháng cuối năm 2020. Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ, chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố.
         Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, ngay từ đầu năm cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đồng bộ thực hiện các biện pháp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Qua đó, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, trọng điểm được quan tâm, giải quyết một cách quyết liệt, có hiệu quả; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nghiêm túc thực hiện; công tác phối hợp liên ngành, nhất là trong cưỡng chế thi hành án đạt kết quả cao; kết quả toàn tỉnh thi hành xong 3.682 việc, với số tiền 417.738.697.000 đồng, tăng 421 việc, tăng 167.116.239.000 đồng so với cùng kỳ năm 2019.
        Tuy nhiên, thụ lý mới tăng cao cả về việc và tiền, tăng 449 việc (11,3%), tăng 1.738.956.328.000 đồng (367,8%) so với cùng kỳ năm 2019 dẫn đến nhiều khó khăn, thách thức, quá tải trong thực thi nhiệm vụ.
Tại Hội nghị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc;  Lãnh đạo các Chi cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục trao đổi, thảo luận phân tích, đề ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm những vụ việc khó khăn, phức tạp, những việc có đơn kéo dài, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 theo Kế hoạch đã đề ra.


         
         Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ, yêu cầu các đơn vị cần bám sát chỉ đạo của ngành và địa phương, áp dụng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng; đẩy nhanh tiến độ giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành, có giá trị lớn, án trọng điểm, án tín dụng, ngân hàng, nâng cao hiệu quả, kết quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tác nghiệp của Chấp hành viên; thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ cương nghiệp vụ trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; tập trung giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm công khai, minh bạch; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chấp hành viên kịp thời đăng tải, cập nhật các thông báo về bán đấu giá tài sản trên Công thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản đảm bảo tính chính xác.
 


Theo Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: