Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020

29/04/2020

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020
Sáng ngày 29/04/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố.
      Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, các ý kiến thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
     Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng yêu cầu các đơn vị cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời chủ động rà soát kết quả thực hiện nội dung kế hoạch công tác năm, kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tập trung nguồn lực, khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến công tác thi hành án dân sự; tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra; thường xuyên kiểm soát, nắm bắt tiến độ giải quyết án của Chấp hành viên, đẩy nhanh tiến độ giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành, có giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương, việc đã đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản… phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020.
      Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự, có hiệu lực từ ngày 01/5/2020, để áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: