Sign In

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

09/08/2019

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.
Sáng ngày 07/8/2019 tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp toàn thể nhằm sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019, cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố năm 2019, chỉ đạo việc tổ chức phối hợp đối với một số vụ việc Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện, Chi cục Thi hành án dân sự xin ý kiến, đồng thời chứng kiến việc ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa Cục Thi hành án dân sự và Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên.
Chủ trì phiên họp có đồng chí Nguyễn Minh Quang – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, tham dự phên họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Sau khi nghe Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; dự thảo Kế hoạch kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố năm 2019; Báo cáo kết quả tổ chức thi hành một số vụ việc cụ thể, đề nghị Ban Chỉ đạo chỉ đạo phối hợp thực hiện, đồng thời nghe ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp và báo cáo tiếp thu, giải trình của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã kết luận như sau:
Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, nguyên tắc hoạt động và chế độ làm việc theo quy định, đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tư pháp, của Tổng cục Thi hành án dân sự, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh về công tác thi hành án dân sự, Để thực hiện tốt nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, UBND cấp huyện và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh việc chỉ đạo giải quyết những vụ việc trọng điểm, việc có điều kiện đã ra quyết định thi hành án trên 2 năm, việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng và việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đấu giá thành; giải quyết dứt điểm các việc Ban Nội chính tỉnh theo dõi và việc Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự đã cho ý kiến. Yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện tốt vai trò cơ quan Thường trực, chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tham mưu chủ tịch UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự, hành chính, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 
Sau phiên họp, dưới sự chỉ đạo, chứng kiến của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự và Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác thi hành án dân sự./.
 
                                                            Theo Vũ Thị Thu Hương
                                                     Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS


Theo Phòng Nghiệp vụ và TCTHADS

Các tin đã đưa ngày: