Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017

10/01/2018

Ngày 29/12/2017, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, nhằm đánh giá tình hình hoạt động công tác của cơ quan năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Ngày 29/12/2017, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, nhằm đánh giá tình hình hoạt động công tác của cơ quan năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự và đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch CĐCS Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh, chủ trì hội nghị
 
CB, CC và người lao động Chi cục THADS Cam Ranh 
Năm 2017, cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác thi hành án dân sự luôn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của ngành, của Chi bộ và cơ quan đề ra. Tổ chức đảng, đoàn thể không ngừng được củng cố, xây dựng và phát triển. Công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ luôn được thực hiện tốt. An ninh trật tự cơ quan được giữ vững. 100% cán bộ, công chức, người lao động cơ quan thực hiên tốt các phong trào thi đua như: thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí gắn với lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng cơ quan đạt “Chuẩn văn hóa”, rèn luyện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ngành Thi hành án dân sự gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
Hội nghị đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2018: Tập thể cơ quan, công đoàn, chi đoàn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra. Thực hiện tốt quy chế làm việc, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn cơ quan. 100% CBCC phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cơ quan đạt “Chuẩn văn hóa”, công đoàn đạt “Vững mạnh”, chi đoàn đạt “Vững mạnh”…
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang phát biểu kết luận hội nghị
 Phát biểu kết luận, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh – đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của tập thể cơ quan năm 2017; đồng thời phân tích những hạn chế và nêu rõ giải pháp khắc phục trong năm 2018. Đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc hiệu quả, dân chủ, khoa học, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao./.

Các tin đã đưa ngày: