Sign In

Chi cục THADS huyện Cam Lâm thực hiện phong trào thi đua "Ngành Tư pháp góp phần xây dựng nông thôn mới 2018"

12/06/2018

Chi cục THADS huyện Cam Lâm thực hiện phong trào thi đua
Thực hiện Công văn số 530/CTHADS-TCCB ngày 04/4/2018 của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa và Kế hoạch số 80/KH-CCTHA ngày 20/4/2018 của Chi cục THADS huyện Cam Lâm về việc tiếp tục đẫy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”. Ngày 16/5/2018 đại diện Chi cục THADS huyện Cam Lâm gồm có các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Chi cục trưởng – Bí thư Chi bộ, Đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Chi cục trưởng, đồng chí Lê Ngọc Hân – Chủ tịch công đoàn cơ sở và một số công chức đã đến UBND xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm là địa bàn đặc biệt khó khăn của địa phương để tiến hành thực hiện chương trình nông thôn mới với mục đích: Tập trung phổ biến, tuyên truyền pháp luật góp phần nâng cao nhận thức cho người dân ở khu vực nông thôn, tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, thường xuyên giữ mối quan hệ với chính quyền địa phương giữ gìn truyền thống, tương thân, tương ái giúp đỡ lẩn nhau trong cộng đồng dân cư nông thôn.
Tại buổi làm việc Chi cục THADS huyện Cam Lâm đã tiến hành các nội dung thuộc tiêu chí tiếp cận pháp luật như sau:
  1. Tổ chức quán triệt các văn bản chính sách pháp luật mới cho cán bộ, công chức của UBND xã Sơn Tân theo chỉ tiêu 4, tiêu chí 3, điều 5 về phổ biến giáo dục pháp luật theo quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong đó chú trọng Luật Thi hành án dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai thu hút hơn 50 cán bộ, công chức và người dân của UBND xã Sơn Tân tham gia.
  2. Triển khai các hoạt động phỗ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn theo hình thức phát 100 tờ bướm có nội dung về Luật Thi hành án dân sự (do Cục THADS tỉnh Khánh Hòa cung cấp), giải đáp, trả lời một số câu hỏi của người dân liên quan đến pháp luật thuộc chỉ tiêu 5, tiêu chí 3, điều 5 theo quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đã có hơn 20 lượt câu hỏi, giải đáp của người dân địa phương tham gia.
  3. Thực hiện tặng cho UBND xã Sơn Tân 01 tủ sách pháp luật với hơn 50 đầu sách làm tư liệu cho cán bộ, công chức tại địa phương.
Đại diện UBND xã Sơn Tân ông Phạm Hồng Thịnh – Bí thư Đảng ủy xã, ông Cao Minh Sao – Chủ tịch UBND xã thay mặt cho cán bộ, công chức và người dân địa phương cảm ơn chân thành đến đơn vị Chi cục THADS huyện Cam Lâm vì đã có những việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa tạo điều kiện cho người dân địa phương ngày càng am hiểu pháp luật, tạo điều kiện cho UBND xã ngày càng hoàn thiện hơn nữa tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Một số hình ảnh hoạt động của Chi cục THADS huyện Cam Lâm


Theo Chi cục THADS huyện Cam Lân

Các tin đã đưa ngày: