Sign In

Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp 06 tháng đầu năm 2023 và ký kết mới Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Khánh Sơn

30/06/2023

Ngày 25/5/2023, Chi cục Thi hành án dân sự phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 02 ngày 10/10/2017 giữa Viện Kiểm sát với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn.
 
 
Tham dự Hội nghị sơ kết có các đồng chí Nguyễn Đức Quyết – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn, đồng chí Nguyễn Minh Thái - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn, cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chấp hành viên, Kế toán nghiệp vụ và cán bộ công chức làm công tác thi hành án dân sự.
Hội nghị đã nhất trí đánh giá kết quả tích cực trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn trong thời gian qua. Trong đó thể hiện sự quan tâm phối hợp của Lãnh đạo hai cơ quan thường xuyên trao đổi công tác, đưa ra bàn bạc những vụ việc khó khăn, phức tạp, dây dưa, kéo dài để có biện pháp thi hành dứt điểm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thông qua đó tạo điều kiện để cán bộ thi hành án, Chấp hành viên, Kiểm sát viên trao đổi kinh nghiệm, những khó khăn vướng mắc, giải quyết kịp thời, chính xác các vụ việc theo quy định của pháp luật.
 

Kết quả cho thấy tỷ lệ thi hành án xong ngày càng cao, đảm bảo đúng trình tự luật định, hạn chế được đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Từng bước đưa công tác phối hợp giữa hai đơn vị đi vào nề nếp, tạo điều kiện để mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đồng thời, bảo đảm việc thi hành án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao của mỗi cơ quan, đơn vị và đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
 

 Tuy nhiên mội số nội dung trong Quy chế phối hợp liên ngành số 02 ngày 10/10/2017 giữa Viện Kiểm sát với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; chưa quy định cụ thể công tác phối hợp trong một số trường hợp như phối hợp trong sung công tài sản, tổ chức thi hành án, đình chỉ thi hành án…đã dẫn đến việc lúng túng trong công tác phối hợp. Nhằm nâng cao hơn nữa sự phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn trong công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Hội nghị tập trung thảo luận và thống nhất sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự những căn cứ không còn phù hợp, những nội dung quy định không cụ thể, rõ ràng; bám sát vào tình hình thực tế tại địa phương, để xây dựng Quy chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cao nhất để công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.
 

Sau nội dung Hội nghị sơ kết, Lãnh đạo hai cơ quan đã tiến hành ký kết mới Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự dưới sự chứng kiến của toàn thể các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chấp hành viên, Kế toán nghiệp vụ và cán bộ công chức làm công tác thi hành án dân sự của hai đơn vị.
Nội dung Quy chế số 01/QCPH-VKSND-CCTHADS, ngày 25/5/2023 gồm có 03 chương, 16 điều và thay thế Quy chế phối hợp số 02 ngày 10/10/2017 .
  


Theo Chi cục THADS huyện Khánh Sơn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: