Sign In

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020.

01/06/2020

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020.
Thiết thực chào mừng Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 – 19/7/2020), 75 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V, Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 26/5/2020 Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020. Hội nghị được tiến hành đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức và tuân thủ việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 4832/UBND-TĐKT ngày 19/5/2020; đồng thời đảm bảo các thành phần, nội dung yêu cầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS.
       Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác giai đoạn 2021-2025. Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 luôn được lãnh đạo, cấp ủy Cục THADS tỉnh Khánh Hòa quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo động lực, là đòn bẩy thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa. Các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua: “Các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá hiệu quả, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS”; phong trào thi đua: “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” ; phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo -Không để ai bị bỏ lại phía sau” ; các phong trào thi đua cao điểm, thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS và tỉnh Khánh Hòa phát động được các đơn vị, công chức, người lao động hưởng ứng đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thực sự khuyến khích công chức, người lao động các cơ quan THADS hoành thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao và đạt nhiều thành tích được các cấp biểu dương, khen thưởng.
 
        Các tập thể, cá nhân tham dự Hội nghị đã tham gia báo cáo tham luận, góp ý, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo trên từng lĩnh vực công tác, việc quan tâm phát hiện các nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua; qua đó tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
 
 

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Đình Quyền, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa biểu dương thành tích đạt được, đồng thời yêu cầu các đơn vị quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua tại đơn vị, biểu dương, đề xuất khen thưởng kịp thời các cá nhân đạt thành tích.

       Hội nghị tiến hành công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối với 01 tập thể và 04 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020; công bố quyết định khen thưởng của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đối với 02 tập thể và 06 cá nhân là điển hình tiên tiến cấp cơ sở, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giao đoạn 2016-2020 và trao Bằng khen, Giấy khen đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích.
 
 
Cục trưởng trao Giấy khen cho 02 tập thể: Chi cục THADS thành phố Nha Trang, Chi cục THADS huyện Diên Khánh là điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020
 
 
 
Cục trưởng trao Giấy khen cho các cá nhân là điển hình tiên tiến cấp cơ sở
 giai đoạn 2016-2020
 
 
Đ/c Dương Diêu, Phó Cục trưởng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
cho tập thể Chi cục THADS thành phố Nha Trang, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020
 
 
 
Đ/c Dương Diêu, Phó Cục trưởng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước
giai đoạn 2016-2020
 
       Hội nghị đã tiến hành phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, phát động các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống THADS, 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V.


Theo Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin đã đưa ngày: