Sign In

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

28/07/2020

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Thực hiện Công văn số 7422/UB-KGVX ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chỉnh phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 56/TB-BTP ngày 27/7/2020 của Bộ Tư pháp về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp ngày 27/7/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc phổ biến, quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 7422/UB-KGVX ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Thông báo số 56/TB-BTP ngày 27/7/2020 của Bộ Tư pháp, trong đó nghiêm túc thực tốt các nội dung sau:
1. Kiểm tra, rà soát và tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung công việc, yêu cầu của công tác phòng chống, dịch Covid-19 trong tình hình mới theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp trong thời gian qua (trong đó có Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 4435/UBND-KGVX ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa), tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hiểu, tự giác chấp hành, thực hiện tốt các khuyến cáo, quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó lưu ý:
- Kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng công an cơ sở khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để khẩn trương xử lý, cách ly theo quy định.
- Hạn chế đi đến các vùng đang có dịch; những người đến hoặc về từ vùng đang có dịch phải thực hiện khai báo y tế, cách ly và theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn, quy định của ngành y tế.
- Thực hiện việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu từ 01 mét trở lên giữa người với người tiếp xúc tại nơi công cộng; rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn rửa tay nhanh;…

3. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị mình. Khi cần hướng dẫn, tư vấn thì chủ động liên hệ Sở Y tế theo đường dây nóng số 0911662233, 0965391515.
 
Trên đây là chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện./.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: