Sign In

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

29/04/2021

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thực hiện Công văn số 1247/BTP-BCĐ ngày 26/4/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp; Công văn số 3362/UBND-KGVX ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Công điện số 540/CĐ-TTg và Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Thông báo số 74/TB-TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa về triển khai Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 175/TB-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 3528/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Thông báo số 74-TB/TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt và chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đặc biệt là Thông báo số 74-TB/TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa; Công văn số 3362/UBND-KGVX ngày 26/4/2021 và Thông báo số 175/TB-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong dịp Lễ 30/4-1/5 và thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị mình như: Bố trí dung dịch rửa tay, sát khuẩn; đeo khẩu trang khi đến liên hệ làm việc; khi tổ chức hội nghị, họp đông người phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng chống dịch và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị.
3. Tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
4. Quán triệt công chức, người lao động thuộc đơn vị:
- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.
- Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.        
5. Các đơn vị cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch, có biện pháp phù hợp bảo đảm phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền địa phương.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: