Sign In

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thăm và làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa

01/12/2015

Ngày 26/11/2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã đến thăm và làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Cùng đi với Thứ trưởng có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục công tác phía Nam Bộ Tư pháp.
Tiếp và làm việc với Thứ trưởng có Cục trưởng Đặng Đình Quyền, Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Anh cùng Lãnh đạo các Phòng và cán bộ, công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.
 

Thay mặt Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, Cục trưởng Đặng Đình Quyền đã báo cáo với Thứ trưởng kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2015 của Cục. Mặc dù còn những khó khăn nhất định, số việc và tiền phải thi hành án thụ lý mới tăng nhưng ngành thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã vượt các chỉ tiêu được giao (về việc đạt 94%, so với chỉ tiêu được Bộ Tư pháp giao vượt 6%; so với chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự giao vượt 4%; về tiền đạt 91%, so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao vượt 14%; so với chỉ tiêu Tổng cục giao vượt 12%; giảm tồn đạt 13%, giảm tồn vượt 10% so với chỉ tiêu Tổng cục giao). Công tác thi hành án dân sự của Khánh Hòa đã thực sự chuyển biến tích cực, góp phần duy trì ổn định trật tự, kỷ cương xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự của Khánh Hòa vẫn còn một số khó khăn như số việc, tiền thi hành án tăng nhưng vẫn chưa tuyển dụng được đủ biên chế, chế độ đãi ngộ đối với những cán bộ, công chức không có chức danh tư pháp chưa tương xứng, tài sản thi hành án đã kê biên, giảm giá nhiều lần nhưng không có người đăng ký mua…Trên cơ sở đó Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị với Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Lê Thành Long tiếp tục quan tâm đến công tác thi hành án dân sự, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm phù hợp với đặc thù của công tác thi hành án dân sự, nhất là sớm có chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển, sớm có chế độ phụ cấp đối với các công chức kế toán, thủ quỹ… của các cơ quan thi hành án dân sự để cán bộ, công chức yên tâm công tác.
 

Phát biểu tại buổi làm việc Thứ trưởng Lê Thành Long đã đánh giá cao và biểu dương kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2015 của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. Thứ trưởng nhấn mạnh, để đạt được những kết quả trên, yếu tố quan trọng, quyết định là yếu tố con người, vì thế Thứ trưởng hoan nghênh và đánh giá cao công tác kiện toàn tổ chức cán bộ của Cục, đồng thời Thứ trưởng cũng yêu cầu Lãnh đạo Cục phát huy và chú trọng hơn nữa công tác tổ chức cán bộ như đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, đặc biệt là vấn đề quy hoạch cán bộ cần phải có sự nhìn xa trông rộng, phải tính đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận cho nhiều giai đoạn kế tiếp. Thứ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tích cực xác minh, phân loại án, tăng cường hơn nữa công tác vận động, thuyết phục, tuyên truyền nhằm giải quyết sớm những vụ việc lớn, kéo dài; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các loại đơn thư, khiếu kiện không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu người dân, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp có hiệu quả với các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thi hành án để công tác thi hành án dân sự của Khánh Hòa tiếp tục đạt kết quả cao và thực sự bền vững.  Đối với những đề xuất, kiến nghị của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, Thứ trưởng sẽ báo cáo Bộ trưởng và sẽ nghiên cứu, xem xét. 
 

Thay mặt Lãnh đạo Cục, Cục trưởng Đặng Đình Quyền trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Thành Long đã đến thăm, làm việc và có ý kiến chỉ đạo. Cục nghiêm túc tiếp thu và sẽ thực hiện có hiệu quả những chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng để ngành thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao như mong muốn của Lãnh đạo Bộ./.

Các tin đã đưa ngày: