Sign In

Hội nghị Cán bộ công chức năm 2017

29/12/2017

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Cục trưởng Đặng Đình Quyền, các Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Anh, Đào Thanh Huyền, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Chánh Văn phòng - Chủ tịch Công đoàn Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.
 

 
Thay mặt lãnh đạo Cục, Cục trưởng Đặng Đình Quyền đã đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.  Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo Cục, Ban Chấp hành Công đoàn Cục cùng với sự cố gắng, nổ lực của cán bộ, công chức, người lao động, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, hoàn thành cả 04 chỉ tiêu, nhiệm  Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, đồng chí Cục trưởng mong muốn cán bộ, công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa ra sức học tập, nghiên cứu, phấn đấu năm 2018 mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ cao hơn năm 2017.
 

 
Đồng chí Lê Mạnh Hùng –  Chủ tịch Công đoàn Cục thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Cục  báo cáo kết quả hoạt động công tác Công đoàn năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Hội nghị cũng thảo luận và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2017 và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.
Hội nghị cũng đã được nghe nhiều ý kiến thảo thuận của các đồng chí công chức, người lao động, các ý kiến thảo luận chủ yếu bàn về vấn đề chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; vấn đề về công tác tổ chức cán bộ, chiến lược phát triển nguồn nhân lực trẻ…Tất cả các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã được Cục trưởng Đặng Đình Quyền giải đáp rõ ràng, cụ thể. Đồng chí Cục trưởng mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo Cục sẽ tiếp tục nhận được những kiến nghị, đề xuất của toàn cán bộ, công chức, người lao động để góp phần xây dựng cơ quan Cục nói riêng và ngành thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa nói chung ngày càng phát triển.
 

 
Kết luận hội nghị, Cục trưởng Đặng Đình Quyền yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công việc; tích cực chủ động nghiên cứu, học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động. Đối với công tác Công đoàn, trong thời gian tới cần có nhiều hoạt động thiết thực, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị; tích cực vận động công chức, người lao động tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.
Theo VP Cục

Các tin đã đưa ngày: