Sign In

Công tác Thi hành án dân sự: Tiếp tục nhiều giải pháp quyết liệt trong năm 2016

19/12/2015

Trong 2 ngày 11,12/12 tại Thừa Thiên Huế, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Thi hành án dân sự 2016. Đây là dịp để các cơ quan thi hành án dân sự nhìn nhận lại những việc đã và chưa làm được để cùng bàn giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả trong năm tới. Trước ngày diễn ra hội nghị, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đại diện một số địa phương.
Ông Nguyễn Văn Lực, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh:“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lựa chọn đơn vị công tác”
Là địa phương có số lượng việc thi hành án chiếm khoảng 12%, tiền chiếm gần 40% của cả nước, năm qua TP Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, Cục thường xuyên phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự quan tâm với cấp ủy, chính quyền địa phương. Để đảm bảo khách quan, công bằng, Cục Thi hành án dân sự (THADS) phân án ngẫu nhiên theo số mặc định, từ Cục trưởng đến chấp hành viên, không có ai được lựa chọn việc dễ, tránh tình trạng tỵ nạnh, so bì. Cuối năm qua phân loại, ai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngoài khen thưởng theo chế độ chung thì Cục còn ưu tiên trong việc bổ nhiệm, đề bạt, được lựa chọn đơn vị công tác. Ngược lại không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có dấu hiệu, dư luận không tốt sẽ bị xem xét điều chuyển công tác. Năm qua, TP Hồ Chí Minh có 4 chấp hành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cũng có 2 Chi cục trưởng bị thay thế do buông lỏng quản lý, xa rời chỉ đạo. Cùng với các giải pháp về chuyên môn, năm 2015 TP Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
Thi hành án là nghề nhiều rủi ro, Tòa xử không đúng còn có phúc thẩm, giám đốc thẩm nhưng thi hành án sai là không có cơ hội để sửa, vì thế để chấp hành viên yên tâm công tác, tôi đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS  xây dựng cơ chế miễn trừ trách nhiệm cho chấp hành viên đối với trường hợp sai phạm do lỗi vô ý; xây dựng chế độ bảo hiểm nghề nghiệp và lập hội hội nghề nghiệp chấp hành viên.
Ông Lê Quang Tiến, Cục trưởng Cục Thi hàn án dân sự Hà Nội: “Tăng cường kiểm tra, giám sát ”
Ngay từ đầu năm, các cơ quan THADS  trên địa bàn Thủ đô đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt như tiếp tục coi công tác cán bộ là khâu cốt yếu, tạo ra bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tăng cường kiểm tra, giám sát đầy đủ, toàn diện, chính xác công việc của tất cả các đơn vị trên địa bàn toàn thành phố; triển khai đầy đủ, kịp thời có hiệu quả chỉ đạo của Bộ, Tổng cục, Thành phố; tiếp tục coi trọng việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị; tăng cường tranh thủ sự lãnh đạo của Bộ, Tổng cục, Thành phố; thực hiện phối hợp hiệu quả với các đơn vị hữu quan... nhờ đó các tỷ lệ thi hành về việc, tiền và một số chỉ tiêu khác đều vượt. Năm qua Hà Nội cũng giải quyết nhiều vụ án phức tạp, kéo dài.
Dự kiến trong năm 2016 số vụ việc phải thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng và bảo hiểm xã hội trên địa bàn Hà Nội sẽ tiếp tục gia tăng với số lượng lớn sẽ là thách thức cho các cơ quan THADS 2 cấp của thành phố Hà Nội trong việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao, đặc biệt là khi cách tính chỉ tiêu đã thay đổi theo Luật THADS sửa đổi, bổ sung. Các cơ quan THADS thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Tôi cho rằng thời gian qua việc giao chỉ tiêu thi hành án là đúng hướng. Tuy nhiên, để việc giao chỉ tiêu này vừa phát huy hiệu quả, vừa là động lực, không trở thành áp lực cho công chức, chúng tôi đề nghị Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục quan tâm, xác định kỹ để giao chỉ tiêu cho phù hợp.
Ông Đặng Đình Quyền, Cục trưởng Cục THADS  Khánh Hòa: “Cần xem xét giao chỉ tiêu phù hợp”
Năm 2015, kết quả THADS  về việc và về tiền của Khánh Hòa đều vượt chỉ tiêu được giao. Đặc biệt, về tiền vượt 14% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao, 12% so với chỉ tiêu Tổng cục giao, giảm tồn 22,9%. Mặc dù vậy, Khánh Hòa vẫn còn những khó khăn nhất định. Năm 2016, đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS xem xét, giao các chỉ tiêu về việc, về giá trị phù hợp với thực tế do hiện nay số việc và số tiền phải thi hành án tăng, tính chất vụ việc phức tạp hơn trước, nhất là khó khăn của các cơ quan THADS  trong việc bán tài sản kê biên là bất động sản đã giảm giá nhiều lần nhưng không bán được, đã ảnh hưởng nhiều đến việc hoàn thành các chỉ tiêu vì chấp hành viên đã làm hết trách nhiệm nhưng tài sản không bán được hoặc chưa giao được tài sản thi hành án.
Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS  tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn đối với công tác thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, nhất là công tác cán bộ, công tác tổ chức thi hành án, tăng cường hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan Thi hành án chưa có trụ sở, kho vật chứng. Sớm tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên, thi tuyển Chấp hành viên các cấp để tăng cường, nâng cao chất lượng cán bộ thi hành án.


Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa ngày: