Sign In

Quy định mới về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

10/03/2020

Quy định mới về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Chính phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (thay thế Nghị định 110/2004/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2020.


Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Các tin đã đưa ngày: