Sign In

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

23/09/2015

Sáng 22-9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa (46 Trần Phú, TP. Nha Trang).

Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các vị lãnh đạo của các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đơn vị trực thuộc Trung ương; các vị lãnh đạo các tỉnh Phú Yên, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Dự đại hội còn có: các vị nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa qua các thời kỳ; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động; lãnh đạo các cơ quan, quân đội, trường học đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị trong tỉnh... cùng 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 34.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh

 

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về dự và chỉ đạo đại hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về dự và chỉ đạo Đại hội

 

Chào cờ khai mạc đại hội
Chào cờ khai mạc Đại hội

 

Đại biểu Trung ương và lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh dự đại hội
Đại biểu Trung ương và lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh dự Đại hội

 

 

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

 

Ông Lê Thanh Quang phát biểu khai mạc Đại hội
Ông Lê Thanh Quang phát biểu khai mạc Đại hội

 

Ông  Nguyễn Tấn Tuân trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội
Ông Nguyễn Tấn Tuân trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội

 

ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội.
Ông Nguyễn Chiến Thắng trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội.

 

Ông Lê Thanh Quang tặng hoa và quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động
Ông Lê Thanh Quang tặng hoa và quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động

 

Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội

 

 

 

ông Lê Quang Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Nha Trang đọc tham luận của Đảng bộ Nha Trang
Ông Lê Quang Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Nha Trang đọc tham luận của Đảng bộ Nha Trang

 

Ông Nguyễn Trọng Hòa, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong trình bày tham luận
Ông Nguyễn Trọng Hòa, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong trình bày tham luận

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Lê Thanh Quang Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Diễn văn nhấn mạnh: Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy Đảng đã tập trung tổ chức đại hội cấp cơ sở diễn ra trong bầu không khí dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và thành công tốt đẹp. Đại hội cũng diễn ra trong không khí thi đua, yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội diễn ra rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Diễn văn cũng khái quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nêu rõ nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Tiếp đó, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI trình Đại hội. Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, những thành tựu đạt được trong thời gian qua; một số hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Báo cáo cũng nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng Khánh Hòa trở thành tỉnh giàu đẹp của cả nước. 


Sau Báo cáo chính trị, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội. 

Tiếp đó, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đã được thông qua. Theo đó, tổng số đại biểu dự đại hội là 350 người, gồm 49 đại biểu đương nhiên và 301 đại biểu được bầu theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Đại biểu cao tuổi nhất 66 tuổi, nhỏ nhất 29 tuổi. Tất cả các đại biểu được triệu tập về dự đại hội đều đủ tư cách và tiêu chuẩn dự đại hội.


Tại Đại hội, đại biểu cũng đã nghe tham luận của một số địa phương, đơn vị về những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2015-2020. 

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những cố gắng, thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hoà trong những năm qua. Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí nhấn mạnh 5 nhóm vấn đề để Đại hội cùng nghiên cứu, thảo luận.   Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng phải thực sự là then chốt và được thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả và thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng của cả hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, gắn bó giữa Đảng với dân, đồng thuận trong dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra trong thời gian tới.


Thay mặt Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Thanh Quang cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cụ thể hóa vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Buổi chiều, Đại hội nghe và thảo luận Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nghe tham luận của một số địa phương, đơn vị về những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2015-2020.


Theo Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa

Các tin đã đưa ngày: