Sign In

Thư của Bộ trưởng Hà Hùng Cường gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp Năm mới 2016 và Tết cổ truyền Bính Thân

04/01/2016


Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015
Nhân dịp đón Năm mới 2016 và Tết cổ truyền Bính Thân, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi thân ái gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc trong Ngành và các em học viên, sinh viên đang học tập trong các trường, học viện của Ngành cùng gia đình lời chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất.
Các đồng chí thân mến,
Năm 2015, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, sự ủng hộ của Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp đã phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và trưởng thành, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục ghi những dấu ấn quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với vai trò đầu mối giúp Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, toàn Ngành Tư pháp đã tổ chức thành công Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; trình và được Quốc hội thông qua các luật, bộ luật, quan trọng như Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật với nhiều nội dung mang tính cải cách, đột phá, tiếp cận với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Công tác xã hội hóa, phát triển các nghề bổ trợ tư pháp đạt được nhiều kết quả tích cực, ghi dấu ấn với việc chế định Thừa phát lại được Quốc hội cho phép thực hiện chính thức trên toàn quốc và sự ra đời của đội ngũ Quản tài viên, các nghề mới trong lĩnh vực Tư pháp. Việc triển khai Luật Lý lịch tư pháp theo hướng hiện đại hóa đã bước đầu được thực hiện,phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân. Việc chuẩn bị triển khai thi hành Luật hộ tịch gắn với Luật căn cước công dân cơ bản đã hoàn thành. Công tác thi hành án dân sự, hành chính tiếp tục chuyển biến cơ bản, bền vững. Nhiều mặt công tác khác của Ngành cũng đã có chuyển biến tích cực, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường vị thế đối ngoại của đất nước.
Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi ghi nhận và chân thành cám ơn toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành đã bền bỉ đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vào thành công chung của Bộ, của Ngành trong năm 2015.
Các đồng chí thân mến,
 Đón chào năm mới 2016, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hướng đếnĐại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đối với Ngành Tư pháp, một trong những định hướng xuyên suốt của cả giai đoạn 2016-2020 và cũng là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016 được cụ thể hóa trên cơ sở dự thảo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là từng bước chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm tính liên thông, gắn kết mật thiết giữa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Với những tiền đề thuận lợi về thể chế và tổ chức, cán bộ đã đạt được trong những năm qua, nhất là sau Đại hội Đảng các cấp trong năm 2015, Ngành Tư pháp quyết tâm triển khai đồng bộ các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và về công tác tư pháp; tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, với trọng tâm là triển khai thi hành thật bài bản Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật hộ tịch; tổ chức tốt việc thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật dân sự (sửa đổi) đồng bộ với các bộ luật, luật về tố tụng sửa đổi theo các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực công tác mới được giao như công tác theo dõi thi hành pháp luật, quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng trong đào tạo pháp luật, các chức danh tư pháp. Đặc biệt, toàn Ngành sẽ tăng cường đồng bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp, cũng như phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, Ngành.   
Trên đà thắng lợi của Năm qua và với sức sống của mùa Xuân mới, tôi mong muốn và tin tưởng rằng trong năm 2016 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường trách nhiệm, nỗ lực đổi mới, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó; chung sức, chung lòng, phấn đấu đưa Ngành Tư pháp Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, tiếp nối và phát triển xứng đáng các giá trị truyền thống 70 năm của Ngành do các thế hệ cán bộ Tư pháp đã xây đắp nên.
Chúc các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành và các em học viên, sinh viên đang học tập trong các trường, học viện của Ngành một Năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công./.
 
                                                                Chào thân ái,  
     
                                                                      Hà Hùng Cường  


Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa ngày: