Sign In

Năm 2015: Đã giải quyết hơn 530 ngàn việc thi hành án dân sự

29/10/2015

Năm 2015: Đã giải quyết hơn 530 ngàn việc thi hành án dân sự
Sáng ngày 28/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã trình bày báo cáo về công tác Thi hành án trước Quốc hội. Theo đó, năm 2015, công tác Thi hành án dân sự đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết, năm 2015 trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 533.985 việc, đạt tỷ lệ 89,08%, (tăng 2.890 việc và tăng 0,61% về tỷ lệ so với năm 2014). Về tiền, đã giải quyết xong 42.819 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 76%,  (tăng hơn 3.837 tỷ đồng nhưng giảm 0,72% về tỷ lệ so với năm 2014) trên số có điều kiện thi hành. Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, trong số  có điều kiện giải quyết, đã giải quyết được 357.113 việc, thu được số tiền 1.734 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 89,29% về việc và 74,9% về tiền.
Về kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, kết quả đã có những tiến bộ đáng kể so với trước đây, cụ thể: Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 3.043 việc, thu được số tiền là 15.794 tỷ. Về thi hành án đối với phần trách nhiệm dân sự của người phải thi hành án đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam được các cơ quan thi hành án dân sự và các trại giam, trại tạm giam tiếp tục thực hiện nghiêm túc; đã giải quyết xong 48.194 việc, thu được số tiền 4.073 tỷ đồng. Các cơ quan thi hành án dân sự đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát và lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án. Kết quả cơ quan có thẩm quyền đã xét miễn, giảm  tổng số 8.238 việc, với số tiền 39 tỷ đồng. Các cơ quan thi hành án trong Quân đội đã đề nghị xét miễn, giảm thi hành án đối với 02 việc, tương ứng với số tiền trên 6 triệu đồng; Đã có văn bản đôn đốc đối với 267 việc thi hành án hành chính, đạt tỷ lệ 100%...
Cùng với việc tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt chỉ tiêu thi hành án xong về việc và về tiền, các chỉ tiêu khác về thi hành án dân sự theo Nghị quyết số 37 của Quốc hội cũng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.
Cũng trong năm 2015, năm Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật THADS có hiệu lực nên công tác xây dựng thể chế được đặc biệt quan tâm với việc ban hành nhiều văn bản hướng dẫn; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được kiện toàn; công tác tiếp dân đạt nhiều kết qủa qua đó giải quyết được dứt điểm nhiều vụ án phức tạp; công tác hướng dẫn nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến...Tuy nhiên Bộ trưởng cũng chỉ rõ những tồn tại của công tác THADS như số việc, tiền chuyển kỳ sau còn nhiều, một số vụ việc phức tạp chưa quyết liệt; việc xây dựng một số văn bản hướng dẫn còn chậm, việc xây dựng kho vật chứng còn chậm..
Chỉ ra một số nguyên nhân, báo cáo công tác THA cũng kiến nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm trong việc hoàn thiện thể chế liên quan tới công tác THA; quan tâm bố trí ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; các cơ quan chức năng tăng cường giám sát với công tác THA; TANDTC, VKSNDTC tăng cường công tác phối hợp. Bộ trưởng cũng đề nghị Quốc hội giao chỉ tiêu phù hợp hơn trong bối cảnh thi hành Luật THADS mới và thực tiễn để công tác THADS ngày càng phát triển bền vững.


Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa ngày: