Sign In

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2016

16/04/2016

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2016
Ngày 15/4/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS) 06 tháng đầu năm 2016 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2016 bằng hình thức giao ban trực tuyến tại 06 điểm cầu: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Cần Thơ, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lào Cai.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Thiếu tướng Phạm Ngọc Trai, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng; đại diện Ban Nội chính Trung ương; Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; Văn phòng Chính phủ; Tổng cục VIII, Bộ Công an; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ; các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục; Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các đơn vị, Thẩm tra viên chính, Chuyên viên chính thuộc Tổng cục THADS và một số cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng.
Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS, đồng chí Mai Lương Khôi, Phó Tổng cục trưởng đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác THADS 06 tháng đầu năm 2016.
Qua 06 tháng thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, Kế hoạch công tác năm 2016 của Tổng cục THADS và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 – 19/7/2016), các cơ quan THADS đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
- Kết quả thi hành án (tính đến ngày 31/3/2016):
+ Về việc: Tổng số phải thi hành là 541.590 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 438.995 việc, giảm 80.521 việc (15,50%) so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 81,06% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện thi hành là 102.595 việc, chiếm 18,94% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 212.587 việc, tăng 10.626 việc (tăng 5,26% so với cùng kỳ năm 2015); đạt tỉ lệ 48,43% (tăng 9,55% so với cùng kỳ năm 2015), còn thiếu 21,57% so với chỉ tiêu Bộ giao là 70%.
+ Về tiền: Tổng số phải thi hành là trên 111.920 tỷ 644 triệu đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là trên 92.704 tỷ 92 triệu đồng, giảm trên 1.395 tỷ 806 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2015; chiếm 82,83% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện thi hành là 19.216 tỷ 552 triệu 68 nghìn đồng, chiếm 17,17% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong trên 9.329 tỷ 486 triệu đồng, tăng trên 1.185 tỷ 637 triệu đồng (14,56%) so với cùng kỳ năm 2015; đạt tỉ lệ 10,06% (tăng 1,41% so với cùng kỳ năm 2015), còn thiếu 19,94% so với chỉ tiêu Bộ giao là 30%.
- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ: Tính đến ngày 31/3/2016, các đơn vị chuyên môn của Tổng cục đã giải quyết được 76/86 văn bản xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ (còn 10 văn bản đang trong thời hạn giải quyết), đạt tỷ lệ 88,37% (vượt chỉ tiêu Bộ giao là 1,37%). Tại địa phương, Cục THADS đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm chỉ đạo khắc phục các sai sót, vi phạm về chuyên môn nghiệp vụ đối với các Chi cục.
- Công tác kiểm tra: Năm 2016, đã chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, tiếp tục tập trung kiểm tra các nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội; tăng cường kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất. Tại địa phương, các cơ quan THADS đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án, kế toán nghiệp vụ, kiểm tra về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cưỡng chế, tình hình thu, nộp phí thi hành án.
- Công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo: Tổng cục THADS đã phối hợp với Thanh tra Bộ cử cán bộ thường trực tiếp công dân, tổ chức, tham mưu Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục tiếp công dân định kỳ hàng tháng, hàng tuần. Qua 06 tháng đầu năm, tại Bộ Tư pháp đã tiếp 258 lượt công dân, tăng 32 lượt (14,16%) so với cùng kỳ. Tổng số đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong toàn hệ thống là 3.839 đơn khiếu nại và 518 đơn tố cáo; Số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền là 1.707, kết quả đã giải quyết được 1.492 việc, đạt tỷ lệ 87,4% (giảm 08 việc nhưng tăng 1,1% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2015); số việc đang tiếp tục giải quyết là 215 việc (giảm 23 việc so với cùng kỳ).
Công tác giải quyết các vụ việc thi hành án trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đã được Bộ Tư pháp, Tổng cục tập trung chỉ đạo giải quyết, do vậy, nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm tuy nhiên, kết quả công tác này còn chưa có sự chuyển biến rõ rệt, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra (hiện vẫn còn 33 vụ việc trọng điểm và còn 22 vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài).
- Về thực hiện chế định Thừa phát lại: Ngày 14/01/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 101/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội  về thực hiện chế định này, Thực chiện Quyết định số  202/QĐ-BTP ngày 16/02/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 23/3/2016, Tổng cục đã hoàn thành việc bàn giao công tác quản lý nhà nước về thừa phát lại sang Cục Bổ trợ tư pháp, đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý Nhà nước về Thừa phát lại.
- Về bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực THADS: Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn hệ thống THADS đã và đang theo dõi, giải quyết 15 vụ việc, trong đó có 12 vụ việc đã ra quyết định bồi thường với tổng số tiền là trên 13 tỷ 947 triệu đồng và 03 vụ việc đang xem xét, giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật.
- Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm chú trọng với nhiều giải pháp như đẩy mạnh thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác trong Hệ thống THADS; tập trung kiện toàn đối với những địa bàn còn hạn chế, yếu kém; điều chỉnh chỉ tiêu biên chế được giao năm 2016 cho các cơ quan THADS có lượng án nhiều; tăng cường, biệt phái Chấp hành viên, công chức cho các địa bàn quá tải công việc. Đến nay, toàn Hệ thống đã thực hiện được 9.616/9.757 biên chế được giao và hiện có 3.948 Chấp hành viên, 598 Thẩm tra viên, 1.731 Thư ký thi hành án. Trong 6 tháng đầu năm, đã phát hiện và xử lý kỷ luật 46 trường hợp (tăng 13 trường hợp so với cùng kỳ).
- Công tác kế hoạch tài chính, đầu tư cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Năm 2016, tổng số vốn cấp cho các dự án đầu tư xây dựng trụ sở của các cơ quan THADS địa phương và kho vật chứng là 285 tỷ đồng, trong đó 234 tỷ đồng cấp cho xây dựng trụ sở làm việc và 51 tỷ đồng cấp cho xây dựng kho vật chứng.
- Công tác thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm đẩy mạnh với việc xác định trọng tâm năm 2016 là năm công nghệ thông tin, đặc biệt là đã triển khai thực hiện việc đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.
- Công tác Văn phòng của toàn Hệ thống tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tham mưu, tổng hợp từng bước đi vào nền nếp, trên nhiều mặt: tham mưu, tổng hợp - báo cáo, thi đua khen thưởng, xử lý thông tin báo chí, đối ngoại... góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng của công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, bảo đảm sự vận hành thông suốt, hiệu quả của toàn hệ thống.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: (i) Kết quả THADS chưa có sự đột phá; số việc và tiền có điều kiện giảm so với cùng kỳ (giảm 15,50% về việc và 1,48% về tiền); Số việc và tiền có điều kiện chưa thi hành xong chuyển kỳ sau còn nhiều (226.408 việc, tương ứng với số tiền trên 83.374 tỷ đồng); (ii) Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp có việc còn chậm, chất lượng còn hạn chế; việc thực hiện trình tự, thủ tục về THADS vẫn còn nhiều sai sót; Kết quả thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng đạt hiệu quả còn rất thấp (chỉ đạt 7,54% về việc và 13,44% về tiền); (iii) Công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc THADS trọng điểm, các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài còn chưa thực sự đạt hiệu quả, chưa có các giải pháp đột phá nhằm giải quyết các vụ việc loại này; (iv) Công tác kiểm tra, tự kiểm tra triển khai còn chậm, chưa thực sự là công cụ đắc lực phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại chất lượng còn hạn chế, thái độ, ý thức, kỹ năng tiếp công dân của một số công chức còn chưa tốt, thậm chí là chưa đúng mực; (v) Công tác tổ chức cán bộ tuy đã có nhiều cố gắng song chưa đáp được yêu cầu, số lượng công chức bị xử lý kỷ luật tăng so với cùng kỳ (tăng 13 trường hợp), trong đó số lượng công chức bị xử lý hình sự tăng 04 trường hợp..
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Tổng cục THADS và các cơ quan THADS cần phải cố gắng, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của 06 tháng cuối năm đặt ra là:
- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được Quốc hội giao theo Nghị quyết 111/2015/QH13, nhất là chỉ tiêu thi hành án xong về việc và về tiền.
- Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị phải thi hành lớn;
- Khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời và tổ chức triển khai thi hành có hiệu quả các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật THADS sửa đổi, bổ sung;
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác THADS; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật;
- Sớm triển khai thực hiện kiểm tra và kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch; tăng cường kiểm tra đột xuất, đồng thời, chú trọng công tác tự kiểm tra; thực hiện tốt cơ chế hậu kiểm, đảm bảo thi hành nghiêm Kết luận kiểm tra;
- Tích cực đẩy mạnh triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ...
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống THADS thời gian qua, đồng thời cũng thẳng thắn nêu ra một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu Tổng cục THADS và các cơ quan THADS cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản là:
- Tổng cục THADS cùng sự hỗ trợ của các cơ quan THADS địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế các văn bản pháp luật; tiếp tục tích cực quán triệt, triển khai thi hành Luật THADS sửa đổi, bổ sung, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức rà soát, tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Nghị định, hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao.
- Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, phối hợp hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng công tác tự kiểm tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý những thiếu sót, vi phạm.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ Chấp hành viên, cán bộ, công nhất là đối với những địa bàn còn hạn chế, yếu kém; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, sử dụng cán bộ, công chức, đặc biệt là tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong toàn hệ thống, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động.
Trên cơ sở dự thảo Báo cáo sơ kết; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng và ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự, đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã phát biểu kết luận Hội nghị, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của toàn thể cán bộ, công chức của hệ thống THADS. Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cũng yêu cầu toàn hệ thống THADS cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội; Chương trình công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp, của hệ thống; Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương về công tác THADS; Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2016 và chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng để nỗ lực, cố gắng thi đua lập thành tích, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Với dấu mốc kỷ niệm 70 năm xây dựng và trưởng thành – 70 năm vinh quang một chặng đường, đồng chí Thứ trưởng Trần Tiến Dũng yêu cầu hệ thống THADS tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ sau:
Một là, bằng mọi giải pháp thi hành xong trên 70% về việc và trên 30% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; nâng cao hiệu quả thi hành các khoản thu cho ngân sách Nhà nước; giảm ít nhất từ 5% đến 7% số việc và 2% đến 4% số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2017 so với số chuyển kỳ sau của năm 2015 chuyển sang năm 2016 theo chỉ tiêu được giao; tập trung chỉ đạo thi hành, phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng.
Hai là, tập trung cao độ chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, qua đó nâng cao hiệu quả thi hành án, nhất là kết quả thi hành về tiền. Khẩn trương xây dựng tiêu chí xác định vụ việc trọng điểm, vụ việc phức tạp kéo dài, đảm bảo phản ánh đúng bản chất của từng loại việc để có biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả; các đồng chí Cục trưởng phải quan tâm sâu sát, có kế hoạch giải quyết từng vụ việc phức tạp.
Ba là, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác THADS, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện biệt phái Chấp hành viên, luân chuyển cán bộ công chức; tăng cường Chấp hành viên từ nơi ít việc về nơi nhiều việc; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, phẩm chất cho cán bộ, công chức. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những trường hợp cán bộ, công chức trong ngành vi phạm pháp luật.
Bốn là, nghiêm túc triển khai thực hiện kiểm tra và kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch; tăng cường kiểm tra đột xuất, đồng thời, chú trọng công tác tự kiểm tra trong mỗi cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, thiếu sót trên các mặt công tác; thực hiện tốt cơ chế hậu kiểm, đảm bảo thi hành nghiêm Kết luận kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, tự kiểm tra triển khai còn chậm, thiếu toàn diện, chưa kịp thời đổi mới từ tư duy cho đến hành động, hiệu quả chưa cao, chưa thực sự phát huy được vai trò là công cụ đắc lực phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong nội bộ Hệ thống các cơ quan THADS.
Năm là, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tuy đã được quán triệt, chỉ đạo nhưng việc chất lượng triển khai thực hiện còn hạn chế, nhất là ở cấp Chi cục, cấp Cục; thái độ, tác phong, ý thức trách nhiệm của công chức tiếp công dân còn thiếu chuyên nghiệp, chưa thể hiện tinh thần phục vụ nhân dân, thậm chí có trường hợp còn chưa đúng quy định dẫn đến bức xúc đối với người dân khiến vụ việc kéo dài, gây dư luận không tốt; kỷ luật, kỷ cương một số nơi còn buông lỏng; kỷ cương cấp trên, cấp dưới chưa tốt; đặc biệt giải quyết khiếu nại, tố cáo cần phải chỉ đạo điều hành.
Sáu là, khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động THADS, hành chính; xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời và tổ chức triển khai thi hành có hiệu quả các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung; chú trọng kết hợp quán triệt, tập huấn các bộ luật, luật có nội dung liên quan đến công tác THADS, hành chính. 
Bảy là, tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở, kho vật chứng và đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS, nhất là việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc, kho vật chứng của các Chi cục chưa có trụ sở và kho vật chứng, giải quyết những khó khăn, tạo điều kiện làm việc tốt nhất để cán bộ, Chấp hành viên hoàn thành nhiệm vụ.
Tám là, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ: nghiên cứu, ban hành Quy chế làm việc mẫu tại các cơ quan THADS để đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành dọc tập trung, thống nhất, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác chỉ đạo, điều hành; nghiên cứu chuẩn bị các điều kiện tiến tới cung cấp dịch vụ công mức độ 2 (nhận đơn và ra quyết định thi hành án); tiếp tục triển khai thường xuyên, sâu rộng việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; khẩn trương đưa vào vận hành phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành và thống kê thi hành án; minh bạch hóa thông tin quá trình thi hành án cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí, nhất là đối với các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, khiếu nại, tố cáo kéo dài.
Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị sơ kết công tác THADS 06 tháng đầu năm 2016 đã thành công tốt đẹp. Hy vọng rằng với sự tích cực, quyết tâm, trách nhiệm, đoàn kết của toàn hệ thống thi hành án dân sự, những thành công của Hội nghị tiếp tục được thể hiện bằng những kết quả tích cực trong công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin, sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân dành cho hệ thống thi hành án dân sự. 


Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa ngày: