Sign In

CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI THÀNH PHỐ HÀ TIÊN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG QUA 5 NĂM NỖ LỰC

15/07/2020

CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI THÀNH PHỐ HÀ TIÊN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG QUA 5 NĂM NỖ LỰC
Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang có diện tích 100,49 kmtiếp giáp với nước Cam phu chia và giáp với huyện Giang Thành, huyện Kiên Lương thuộc tỉnh Kiên Giang, phía Nam giáp với biển và Vịnh Thái Lan. Toàn thành phố hiện có 7 đơn vị hành chính cấp xã, phường (02 xã, 05 phường) xã xa trung tâm thành phố nhất là xã đảo Tiên Hải. Dân số toàn thành phố có hơn 80.000 người, bao gồm các dân tộc Kinh, Hoa, Khơmer…Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trong thời gian qua cơ bản ổn định, không phát sinh các vụ việc có ảnh hưởng tới tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Công tác thi hành án dân sự luôn được chú trọng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, người dân đa phần có ý thức thực hiện, tuân thủ pháp luật.   Qua những năm qua hoạt động của tập thể Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, hàng năm đều hòan thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cấp trên khen thưởng về những thành tích đã đạt được về các mặt công tác và giải quyết án theo nhiệm vụ được giao.
Trong công tác nghiệp vụ chuyên môn từng cá nhân luôn thực hiện tốt, đạt tỷ lệ về những vụ việc thi hành án được phân công giải quyết và hoàn thành tốt những nhiệm vụ khác được phân công. Trong giải quyết công việc luôn tuân thủ đúng trình tự quy định của pháp luật, không ngừng học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên cải tiến lề lối và phương pháp làm việc, tập thể và cá nhân có các giải pháp công tác, sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao trong công tác giải quyết án góp phần ổn định an ninh, chính trị tại địa phương, một số vụ việc thi hành án phức tạp kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, hạn chế đến mức thấp nhất việc khiếu nại, phản ánh của đương sự và người dân. Qua 5 năm trong các năm từ 2015 đến 2019 tập thể đơn vị đều thi hành đạt và vượt các chỉ tiêu, tỷ lệ được giao, thu được số lượng tiền khá lớn nộp vào ngân sách Nhà nước và chi trả cho công dân, tổ chức tín dụng, Ngân hàng…
Trong 03 năm 2017, 2018, 2019 tập thể đơn vị được cấp trên công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”. Năm 2018 tập thể được Bộ trưởng Bộ tư pháp tặng Bằng khen, năm 2019 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Trong phong trào thi đua điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tiên là 01 trong 02 đơn vị trong toàn tỉnh được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang tặng giấy khen công nhận “ Điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 – 2020”. Năm 2020 đăng ký, phấn đấu để đạt được những thành tích, kết quả cao hơn được công nhận.
Để đạt được những kết quả như trên đơn vị đã có những giải pháp, phương pháp thực hiện nhiệm vụ để phấn đấu đạt được những thành tích đáng ghi nhận, đó là đơn vị đã có những cách thức đổi mới công tác quản lý, giao đúng người đúng việc, đúng sở trường để đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao, đầu hàng tuần tập thể cán bộ, Chấp hành viên giải quyết án họp trao đổi cách giải quyết các vụ việc vướng mắc và báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc để đưa ra hướng tiếp theo, luôn đề cao biện pháp giáo dục, thuyết phục động viên đương sự tự nguyện thi hành án, tạo mọi điều kiện để các đương sự thỏa thuận về cách thức, biện pháp thi hành án để đem lại hiệu quả tối ưu. Các vụ việc phức tạp có thể ảnh hưởng tới an ninh, trật tự tại địa phương và các vụ việc liên quan tới đất đai được báo cáo Ban chỉ đạo THADS thành phố, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để có chỉ đạo hướng giải quyết, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc kê biên cưỡng chế phải huy động lực lượng. Đề cao tính đòan kết nội bộ, giúp đỡ nhau trong công việc để đạt chỉ tiêu tỷ lệ đã được giao và đã đề ra. Tạo động lực và có hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp trong các phong trào phát động thi đua ngay từ đầu hàng năm công tác. Thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong họat động của mình, đảm bảo áp dụng đúng đắn pháp luật trong giải quyết công việc. Chăm lo tốt đời sống cán bộ, nhân viên trong đơn vị và tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội, từ thiện khi được phát động. Họat động của các tổ chức Đảng, đòan thể tại đơn vị luôn được coi trọng và phát huy được chức năng, nhiệm vụ được giao.
          Nhìn chung trong thời gian 5 năm qua, công tác chỉ đạo, tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Tiên đạt được nhiều kết quả khả quan, kết quả thi hành về việc và tiền đạt yêu cầu do ngành cấp trên giao (kịp theo tiến độ thời gian, phân kỳ hàng tháng) các Bản án, Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành nghiêm minh, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của công dân và các tổ chức được bảo đảm. Công tác phối kết hợp giải quyết án được nâng cao, các vụ việc kê biên cưỡng chế được thực hiện đúng thủ tục. Trình độ, năng lực chuyên môn và trình độ chính trị của cán bộ công chức luôn được quan tâm và nâng cao từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương hành chính, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đối với từng cá nhân, bên cạnh đó còn phải kể đến là sự nỗ lực quyết tâm, với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố trong việc thực thi nhiệm vụ hàng năm và từng giai đoạn trong các phong trào thi đua.
Trong giai đoạn tiếp theo tập thể đơn vị và từng cá nhân cán bộ công chức, Chấp hành viên trong đơn vị tiếp tục phấn đấu quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được phân công góp phần ngày càng đưa ngành Thi hành án dân sự tại địa phương nói riêng và trong toàn quốc nói chung ngày càng vững mạnh, nâng cao sự nghiêm minh, tuân thủ pháp luật đối với mọi người dân, cơ quan tổ chức, đảm bảo sự công bằng xã hội, kỷ cương pháp luật trong gian đoạn tiếp theo. Qua việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, đơn vị đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm tình hình an toàn, an ninh trật tự tại địa phương và góp phần vào sự hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang, tạo được niềm tin của nhân dân trên địa bàn trong việc thi hành, thực thi pháp luật. 
Tin ảnh: Phạm Đài
                                                                                         Chi cục THADS TP Hà Tiên
 

Các tin đã đưa ngày: