Sign In

Họp lãnh đạo hai ngành Viện Kiểm sát – Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang về việc chuẩn bị cho công tác sơ kết thực hiện Quy chế 220/QCLN/THADS-CA-TA-VKSND ngày 08/8/2014

01/01/2021

Họp lãnh đạo hai ngành Viện Kiểm sát – Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang về việc chuẩn bị cho công tác sơ kết thực hiện  Quy chế 220/QCLN/THADS-CA-TA-VKSND ngày 08/8/2014
Ngày 24/12/2020 đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – Viện Trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho sơ kết thực hiện Quy chế số 220/QCLN/THADS-CA-TA-VKSND ngày 08/8/2014 (Sau đây gọi tắt là Quy chế 220).
 
Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Vũ – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang và các đồng chí bộ phận nghiệp vụ Cục Thi hành án và Kiểm sát thi hành án dân sự VKSND tỉnh Kiên Giang.

Trong những năm qua, việc áp dụng Quy chế 220 trong công tác phối hợp liên ngành đã được các cơ quan liên quan chủ động phối hợp hai cấp, từ đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp, trách nhiệm từng ngành được nâng lên, những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án được giải quyết, khắc phục kịp thời, tạo được sự đồng thuận và thống nhất chung giữa các ngành. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được các ngành tham gia tích cực, nội dung, phạm vi và đối tượng tuyên truyền ngày càng đa dạng và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dâ sự trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế 220 đã bộc lộ những hạn chế nhất định như: từng lúc, từng nơi Quy chế phối hợp hai cấp chưa tốt, chưa đúng thời gian quy định trong việc chuyển giao quyết định bản án, quyết định giữa các cơ quan liên ngành; việc trả lời, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định và trả lời Kiến nghị của Tòa án tối cao còn chậm ….

Ngoài ra, để thực hiện tốt Quy chế 220, Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự còn ký kết chương trình phối hợp với 03 phòng nghiệp vụ của Cục thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang (Văn Phòng, Phòng kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án). Trong quá trình phối hợp đã có những thiếu xót cần bổ sung, sửa chữa cho phù hợp với nhiệm vụ chung của hai ngành như: Chưa có nội dung phối hợp trong công tác thi hành án hành chính, thống kê liên ngành; một số nội dung của chương trình phối hợp không còn phù hợp.
Do đó, để tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Quy chế 14/2013/QCLN/BTP- BCA - TANDTC – VKSNDTC ngày 09/10/2013 và Quy chế số 220 cần tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp liên ngành địa phương để kịp thời giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, khó thi hành. Kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án dân sự trong việc chỉ đạo giải quyết một số vụ án phức tạp, khó thi hành, phục vụ chính trị địa phương. Tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nhất là kiến nghị khắc phục vi phạm đối với các cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự, hành chính.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Ngọc Phúc đã phát biểu, thống nhất phương hướng bổ sung, sửa đổi quy chế; thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị sơ kết …..Đồng thời sẽ tiến hành tổng hợp lại 03 chương trình phối hợp giữa Phòng Kiểm sát thi hành án và các Phòng nghiệp vụ Cục Thi hành án dân sự tỉnh để ban hành quy chế phối hợp chung giữa hai ngành Viện Kiểm sát – Cục Thi hành án dân sự tỉnh./.
                                                            
Phòng 11 - VKSND tỉnh Kiên Giang

Các tin đã đưa ngày: