Sign In

Bài cuối: Tập trung gỡ khó, giải quyết án tồn ( NỖ LỰC GIẢM ÁN DÂN SỰ TỒN ĐỌNG )

19/05/2020

Bài cuối: Tập trung gỡ khó, giải quyết án tồn ( NỖ LỰC GIẢM ÁN DÂN SỰ TỒN ĐỌNG )
Trong bối cảnh số vụ án thụ lý thi hành mỗi năm mỗi tăng, số vụ việc năm trước chuyển sang năm sau còn chiếm tỷ lệ cao, án tồn đọng còn nhiều đòi hỏi ngành thi hành án dân sự (THADS) đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt hơn công tác THADS.
THÁO GỠ KHÓ KHĂN

Thực tiễn công tác THADS thời gian qua gặp nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án. Nhằm nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS, đồng chí Nguyễn Văn Vũ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết, 5 tháng đầu năm 2020, Cục THADS tỉnh chỉ đạo các chi cục THADS trong tỉnh tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan bàn giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết các vụ việc khó thi hành, kéo dài nhiều năm. Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Vũ, để giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng, ngành THADS rất cần sự chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cấp, các ngành liên quan.

Thời gian qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh và các huyện, thành phố từng bước đi vào nề nếp, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc vướng mắc, khó thi hành. Phát huy những kết quả đạt được, tại cuộc họp trực tuyến sơ kết công tác của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh 2019, đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Chỉ đạo kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc trọng điểm, giá trị tài sản thi hành lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan tới tín dụng, ngân hàng, tham nhũng. Cũng tại cuộc họp, đồng chí Phạm Vũ Hồngyêu cầu Cục THADS tỉnh chủ động báo cáo Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đối với những vụ việc khó thi hành, đồng thời chủ động báo cáo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS những vướng mắc, khó khăn để được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP

Hoạt động THADS có liên quan nhiều lĩnh vực, nhiều ngành. Kinh nghiệm cho thấy, ở những nơi nào, cơ quan THADS phối hợp chặt chẽ chính quyền, đoàn thể, các cơ quan liên quan trên địa bàn thì công tác tổ chức thi hành án thuận lợi. Đồng chí Trần Hoàng Anh - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện An Biên phân tích: “Nếu chỉ mỗi cơ THADS tổ chức thi hành án sẽ khó đảm bảo thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu. Do vậy,để đảm bảo công tác THADS được thực hiện tốt, đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ của các cơ quan liên quan như Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, nhất là việc phối hợp để kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi tẩu tán tài sản, cản trở, chống đối việc thi hành án”. Cũng theo đồng chí Trần Hoàng Anh, thời gian tới, Chi cục THADS huyện An Biên tăng cường phối hợp các ngành liên quan, đoàn thể và chính quyền địa phương trong việc tống đạt các văn bản đến các đương sự, vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án.

Tại cuộc họp triển khai công tác THADS năm 2020 do Cục THADS tỉnh tổ chức, một số đại biểu cũng nhấn mạnh để thực hiện công tác THADS tốt hơn thời gian tới cần tăng cường sự phối hợp giữa các ngành liên quan, vì thời gian qua sự phối hợp này có lúc chưa chặt chẽ. Đồng chí Trần Thanh Út - Trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án thuộc Cục THADS tỉnh đề xuất các chi cục THADS cần tăng cường công tác tham mưu đề xuất họp Ban Chỉ đạo THADS để xem xét, cho ý kiến việc phối hợp các ngành tham gia giải quyết những vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài và những vụ việc có ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện, tỉnh. Về phía cơ quan THADS và tòa án nhân dân cùng cấp thường xuyên phối hợp sớm đưa các vụ việc tài sản kê biên có tranh chấp ra xét xử để cơ quan THADS xử lý tài sản thi hành án và sớm kết thúc việc thi hành án.

Án liên quan đất đai thường chiếm số lượng lớn các vụ án được tổ chức thi hành. Thời gian qua, sự phối hợp của cơ quan THADS và cơ quan tài nguyên và môi trường trong công tác tổ chức thi hành các vụ án này cơ bản đáp ứng yêu cầu. Đề cập đến vấn đề này, tại cuộc họp trực tuyến sơ kết công tác của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh 2019, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết thời gian tới ngành sẽ tăng cường trách nhiệm phối hợp ngành THADS tỉnh tổ chức thi hành các án liên quan quyền sử dụng đất. Cũng tại cuộc họp này, đại diện Tòa án nhân dân tỉnh khẳng định hướng tới, các cơ quan tòa án sẽ phối hợp cơ quan THADS sớm đưa các vụ việc tài sản kê biên có tranh chấp ra xét xử.

 Nhấn mạnh những giải pháp thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Vũ cho biết thêm: “Ngành THADS tỉnh sẽ tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp trong chỉ đạo phối hợp thi hành các vụ án lớn, khó khăn phức tạp. Cục THADS tỉnh tăng cường phối hợp các ngành, các cấp, các cơ quan liên quan vận động, tuyên truyền về công tác THADS cũng như giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài”.

CHÚ TRỌNG GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG CHẤP HÀNH VIÊN

Chấp hành viên là người là người được Nhà nước giao nhiệm vụ thi hành các bản án, quyết định theo quy định của pháp luật. Hiệu quả hoạt động THADS phụ thuộc nhiều vào trình độ, năng lực của đội ngũ chấp hành viên. Do đó, việc nâng cao năng lực của chấp hành viên, xây dựng lực lượng chấp hành viên có đạo đức tốt, giúp đội ngũ này hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra làyêu cầu cấp bách hiện nay. Xác định được điều này, Cục THADS tỉnh đề ra một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020 là tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, nhất là đội ngũ chấp hành viên trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hạn chế cán bộ, công chức vi phạm. Liên quan vấn đề này, đồng chí Trần Thanh Út cho rằng ngành THADS cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống cơ quan THADS, nhất là chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức thi hành án.

Việc thực hiện đạt các chỉ tiêu về THADS sẽ phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả công việc của các chấp hành viên. Do đó, trong bối cảnh án thụ lý thi hành ngày càng tăng nhưng biên chế chấp hành viên không tăng, bên cạnh các giải pháp chung được đề ra, hơn ai hết, từng chấp hành viên cần phát huy hơn nữa vai trò, tích cực, chủ động hơn và không ngừng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao để đóng góp vào việc hoàn thành chỉ tiêu chung của ngành THADS.

Bài và ảnh: TÚ LY
Báo Kiên Giang

Các tin đã đưa ngày: