Sign In

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh ký Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

13/08/2019

Chiều ngày 13/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Lễ ký quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Tham gia buổi lễ về phía Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum có đồng chí Phạm Đức Hạnh - Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở. Về phía Cục THADS tỉnh Kon Tum có đồng chí Cao Minh Hoàng Tùng - Cục trưởng, các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn. 
Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và môi trường và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Kon Tum dựa trên cơ sở Quy chế phối hợp số 648/QCPH/BTP-BTNMT ngày 20/02/2019 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và môi trường, chỉ đạo của Tổng Cục Thi hành án dân sự tại Công văn số 630/TCTHADS-NV1 ngày 15/3/2019 về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và môi trường và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 732/UBND-NCXDPL ngày 04/4/2019.
Quy chế gồm: 06 Điều quy định gồm các nội dung: Phạm vi phối hợp, mục đích và nguyên tắc phối hợp, nội dung phối hợp, phương thức phối hợp, đồng thời đảm bảo sự tập trung thống nhất, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phù hợp với nguyên tắc hoạt động cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan trên cơ sở hợp tác, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc trao đổi thông tin giữa hai cơ quan đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đức Hạnh - Giám đốc Sở đánh giá cao bộ phận tham mưu của hai ngành đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình soạn thảo, xây dựng dự thảo Quy chế. Việc ký Quy chế phối hợp với Cục THADS và triển khai thực hiện sẽ giúp Ngành THADS tỉnh giải quyết được khó khăn, vướng mắc trong việc kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất của người phải thi hành án, đặc biệt là tháo gỡ vướng mắc cho Chi cục THADS các huyện, thành phố. Đồng chí đề nghị lãnh đạo hai cơ quan tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nhất là các Phòng Tài nguyên và môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền về nội dung của Quy chế, cũng như các quy định của pháp luật, qua đó giúp Cơ quan THADS hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


 

Tác giả ảnh: Phạm Anh Vũ
Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh Kon Tum

Các tin đã đưa ngày: