Sign In

Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2020

25/12/2019

Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2020
Sáng nay – 24/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự và chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020.
https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=4281

Tác giả ảnh: An Như, Hồng Minh - Trung tâm Thông tin đưa tin từ Hội nghị
Theo Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa ngày: