Sign In

Bộ, ngành Tư pháp có đóng góp quan trọng trong xây dựng hình ảnh, giá trị thương hiệu Việt Nam

23/12/2020

Bộ, ngành Tư pháp có đóng góp quan trọng trong xây dựng hình ảnh, giá trị thương hiệu Việt Nam
Ngày 23/12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dự và chỉ đạo Hội nghị ngành Tư pháp năm 2021, đồng thời hoan nghênh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan ở Trung ương, địa phương đã đến dự Hội nghị quan trọng này.
Ngành Tư pháp giúp Chính phủ tháo gỡ khó khăn, ách tắc về cơ chế chính sách để phát triển đất nước
https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=4760

Tác giả ảnh: An Như – Trung tâm Thông tin
Theo Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa ngày: