Sign In

Thi hành án dân sự 2016-2020: Hoàn thành 2,8 triệu việc và 205 nghìn tỷ đồng

29/12/2020

Thi hành án dân sự 2016-2020: Hoàn thành 2,8 triệu việc và 205 nghìn tỷ đồng
Công tác Thi hành án dân sự và thi hành án hành chính giai đoạn 2016-2020 đạt được nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm cho khâu cuối cùng của công lý được thực thi, quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức được bảo đảm.
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/ThongTinChung/View_Detail.aspx?ItemID=1251

Tác giả ảnh: baochinhphu.vn
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: