Sign In

Tổng cục THADS tổ chức Hội thảo “Những điểm mới của Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, quá trình áp dụng và một số vấn đề cần lưu ý”

15/10/2020

Tổng cục THADS tổ chức Hội thảo “Những điểm mới của Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, quá trình áp dụng và một số vấn đề cần lưu ý”
Thực hiện Quyết định số 1527/QĐ-BTP ngày 05/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Dự án Hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020 (dự án JICA) và Kế hoạch hoạt động của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), sáng ngày 13/10/2020, tại Hà Nội, Tổng cục THADS và dự án JICA đồng tổ chức Hội thảo “Những điểm mới của Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, quá trình áp dụng và một số vấn đề cần lưu ý”. Hội thảo được thực hiện trực tuyến với 63 Cục THADS địa phương trên toàn quốc.
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=1961

Tác giả ảnh: Phương Thanh
Theo Vụ Nghiệp vụ 1- Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: