Sign In

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021 (27/05/2022)

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021

VB triển khai thực hiện Công điện số 235 của BYT. (25/02/2022)

VB triển khai thực hiện Công điện số 235 của BYT.

Thông báo về việc nghỉ Tết Nhâm dần 2022 (25/01/2022)

Thông báo về việc nghỉ Tết Nhâm dần 2022

Dừng hoạt động đới với các Chốt Kiểm soát liên nghành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. (24/01/2022)

Dừng hoạt động đới với các Chốt Kiểm soát liên nghành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Văn bản số 3375/UBND-VX ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh (24/01/2022)

V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Văn bản số 3375/UBND-VX ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh

Công văn chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật (06/01/2022)

Công văn chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật

Công văn chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật (06/01/2022)

Công văn chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật

Thông báo tuyển dụng năm 2021 cơ quan THADS (10/12/2021)

V/v thực hiện niêm yết công khai Thông báo tuyển dụng năm 2021

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội (12/11/2021)

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1811/CĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải (19/10/2021)

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1811/CĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải
Các tin đã đưa ngày: