Sign In

Thông tin về cuốn sách mạo danh Lãnh đạo Bộ Tư Pháp (14/09/2021)

Thông tin về cuốn sách mạo danh Lãnh đạo Bộ Tư Pháp

VB triển khai thực hiện Công điện số 1356 và 1305 của Bộ Y tế (14/09/2021)

VB triển khai thực hiện Công điện số 1356 và 1305 của Bộ Y tế

Quyết định Về việc thành lập trung tâm chỉ hủy, phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lai CHâu (13/09/2021)

Quyết định Về việc thành lập trung tâm chỉ hủy, phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lai CHâu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án (31/07/2020)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án 

Thông báo V/v Giới thiệu chức danh, chữ ký Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đối với ông Nguyễn Quang Thái (11/06/2020)

Thông báo V/v Giới thiệu chức danh, chữ ký Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đối với ông Nguyễn Quang Thái

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở làm việc của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng (10/06/2020)

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở làm việc của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng

Thông báo Quyết định điều động bổ nhiệm công chức đối với ông Nguyễn Quang Thái giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục THADS (04/06/2020)

Thông báo Quyết định điều động bổ nhiệm công chức đối với ông Nguyễn Quang Thái giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục THADS

Thông báo về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 (25/12/2019)

 590/TB-CTHADS Thông báo về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 01 xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI; Số loại JOLIE VB2WLNHEYVT (16/08/2019)

Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 01 xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI; Số loại JOLIE VB2WLNHEYVT

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ, thường xuyên tháng 06 năm 2019 (13/06/2019)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ, thường xuyên tháng 06 năm 2019
Các tin đã đưa ngày: