Sign In

THÔNG BÁO Về việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động (26/04/2023)

THÔNG BÁO Về việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 (30/12/2022)

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2023

Quyết định Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp (30/12/2022)

Quyết định Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp

QĐ: Kéo dài thời hạn thực hiện và điều chỉnh một số nội dung QĐ số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh (26/12/2022)

QĐ: Kéo dài thời hạn thực hiện và điều chỉnh một số nội dung QĐ số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020.

Kết quả triển khai, thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022 (26/12/2022)

Kết quả triển khai, thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022

Quyết định về việc thanh lý tài sản nhà nước (23/12/2022)

Quyết định về việc thanh lý tài sản nhà nước
Các tin đã đưa ngày: