Sign In

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở làm việc của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng (10/06/2020)

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở làm việc của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng

Thông báo Quyết định điều động bổ nhiệm công chức đối với ông Nguyễn Quang Thái giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục THADS (04/06/2020)

Thông báo Quyết định điều động bổ nhiệm công chức đối với ông Nguyễn Quang Thái giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục THADS

Thông báo về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 (25/12/2019)

 590/TB-CTHADS Thông báo về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 01 xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI; Số loại JOLIE VB2WLNHEYVT (16/08/2019)

Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 01 xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI; Số loại JOLIE VB2WLNHEYVT

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ, thường xuyên tháng 06 năm 2019 (13/06/2019)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ, thường xuyên tháng 06 năm 2019

CV 472/CTHADS-VPCông văn về việc hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/exam.aspx (18/07/2018)

Công văn về việc hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018
http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/exam.aspx

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ, thường xuyên tháng 05 năm 2018 (03/05/2018)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ, thường xuyên tháng 05 năm 2018 

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2018 (26/12/2017)

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2018

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020 (25/07/2016)

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn  Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020
Các tin đã đưa ngày: