Sign In

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

23/03/2023

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính được giao, góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lai Châu luôn chú trọng thực hiện công tác tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Bộ, ngành, địa phương phát động.
Ngay từ đầu năm, hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; 78 năm ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2023); 30 năm ngày chuyển giao công tác THADS sang Chính phủ và 77 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2023); 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu… Cục THADS tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị THADS trong toàn tỉnh và xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua như: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023; Kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề: "Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự" giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 – 2025; Kế hoạch xây dựng bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới đại hội thi đua đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ VI; Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023; Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 27/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội năm 2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu; Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Lai Châu đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu… Với vai trò Trưởng Khối, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Lai Châu. Kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2023 đến toàn thể công chức, người lao động. Khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao làm động lực để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tập thể, cá nhân các cơ quan THADS tỉnh Lai Châu đã hưởng ứng sôi nổi, tích cực các phong trào thi đua đã được phát động, 100% tập thể, cá nhân các đơn vị THADS trong tỉnh đã đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Một số đăng ký hình thức khen thưởng cao như: 01 tập thể đăng ký Cờ Thi đua ngành Tư pháp, 01 tập thể đăng ký Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, 02 tập thể đăng ký Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 05 cá nhân đăng ký Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp…
Cục Thi hành án dân sự cũng thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, đảm bảo các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023, là đòn bẩy thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn./.


Theo Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin đã đưa ngày: