Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng năm 2023

19/07/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 9 tháng năm 2023
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong 9 tháng; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023. Sáng ngày 18/7/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 9 tháng năm 2023. Đồng chí Trần Công Hướng, Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố, Chấp hành viên, Thẩm tra viên của các cơ quan THADS trong tỉnh, một số công chức chuyên môn của Cục.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Công Hướng, Cục trưởng yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận. Nội dung thảo luận cần tập trung đánh giá, chỉ ra những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, hạn chế, vi phạm, đặc biệt là nguyên nhân chưa đạt chỉ tiêu thi hành xong về tiền được giao. Từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023 và những năm tiếp theo.
 

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC 9 tháng năm 2023. Theo đó, Cục THADS tỉnh Lai Châu tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác THADS; tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 (ban hành kèm theo Quyết định số 2426/QĐ-BTP ngày 12/12/2022 của Bộ Tư pháp), Quyết định số 1395/QĐ-TCTHADS ngày 14/12/2022 của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan THADS địa phương năm 2023; thực hiện đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các Chi cục thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các cơ quan THADS trong toàn tỉnh để giúp các đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023… Kết quả: Đã thi hành xong 1.313/1.497 việc có điều kiện thi hành, tăng 36 việc (2,8%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 87,7% trên số có điều kiện thi hành (tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2022), vượt 2,2% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao năm 2023. Thi hành xong 29.530.631.000/108.855.694.000 đồng có điều kiện thi hành, tăng 16.993.047.000 đồng (136%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 27,13% trên số có điều kiện thi hành (giảm 29,04% so với cùng kỳ năm 2022), thiếu 21,37% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao năm 2023. Các nhiệm vụ khác cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, thảo luận nhiều giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Hướng, Cục trưởng lên quán triệt Bài phát biểu Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện rà soát toàn bộ các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm của từng đơn vị và các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch, chỉ đạo của Bộ, Tổng cục và Cục THADS. Tập trung cao độ nguồn lực, xác định có trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo, tổ chức thi hành án, kiểm soát thật tốt công tác phân loại án, xác minh điều kiện thi hành án, bảo đảm thực hiện phân loại chính xác 100%; rà soát và ưu tiên tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong; kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, chi tiền thi hành án (kể cả thu, chi về chi phí cưỡng chế) bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định, xử lý triệt để, kiên quyết không để tiền tồn trong đơn vị; Có biện pháp thi hành dứt điểm, đúng luật, không để kéo dài đối với các vụ việc tín dụng ngân hàng, các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản tham nhũng, kinh tế; kiểm tra 100% các vụ việc đưa ra bán đấu giá tài sản đảm bảo đầy đủ cơ sở, thủ tục pháp lý, có sự kiểm sát chặt chẽ của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực này. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, kiểm kê đối với kho vật chứng, đánh giá kỹ tình hình kho vật chứng để có biện pháp quản lý an toàn, nhất là tại các Chi cục chưa có Kho đang sử dụng phòng làm việc để bảo quản vật chứng hoặc các đơn vị có số lượng vật chứng phải bảo quản lớn./.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: