Sign In

Kiểm tra công tác thi hành án dân sự, hành chính tại Chi cục THADS huyện Sìn Hồ

09/08/2019

Kiểm tra công tác thi hành án dân sự, hành chính  tại Chi cục THADS huyện Sìn Hồ
Sáng ngày 07/8/2019 tại trụ sở Chi cục THADS huyện Sìn Hồ, đồng chí Trần Công Hướng - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lai Châu, Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra toàn diện đối với Chi cục THADS huyện Sìn Hồ kể từ 01/10/2018 đến ngày 07/8/2019. 
     Tiếp tục triển khai Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 và thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, hành chính năm 2019 của Cục THADS tỉnh Lai Châu. Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh những sai sót trong chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị, để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính, đồng thời giúp đơn vị được kiểm tra kịp thời khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, sai phạm trong công tác. Ngày 30/7/2019, Cục THADS đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-CTHADS và Kế hoạch số 324/KH-CTHADS về việc kiểm tra toàn diện công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 tại Chi cục THADS huyện Sìn Hồ. Đoàn kiểm tra gồm 06 thành viên, do đồng chí Trần Công Hướng, Cục trưởng làm Trưởng đoàn.
 
     
     Sáng ngày 07/8/2019 tại trụ sở Chi cục THADS huyện Sìn Hồ, đồng chí Trần Công Hướng - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lai Châu, Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra toàn diện đối với Chi cục THADS huyện Sìn Hồ kể từ 01/10/2018 đến ngày 07/8/2019. Nội dung kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ; Công tác văn phòng; Hoạt động nghiệp vụ thi hành án; Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự; Việc khắc phục vi phạm theo Kết luận kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền và kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân năm 2018; công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án; Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của đơn vị. Đồng thời đề nghị Chi cục THADS huyện Sìn Hồ phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra.
     Đồng chí Phan Đình Lâm - Chi cục trưởng Chi Cục THADS huyện Sìn Hồ thay mặt tập thể đơn vị trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác THADS, hành chính theo nội dung kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra Cục THADS và yêu cầu Chấp hành viên phụ trách giải quyết hồ sơ thi hành án, chuyên viên, công chức khác có liên quan đến nội dung hoạt động kiểm tra kịp thời phối hợp, cung cấp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho Đoàn kiểm tra.
 

     Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung đến thời điểm kiểm tra Chi cục THADS huyện Sìn Hồ đã triển khai đồng bộ, thực hiện tốt các mặt công tác như xây dựng kế hoạch công tác năm;phân công nhiệm vụ cho từng công chức, người lao động trong đơn vị nhằm phát huy tính chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; Công chức, người lao động đã thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được quy định tại mỗi vị trí công tác; Việc lập hồ sơ thi hành án đảm bảo theo quy định; Chấp hành viên cơ bản đã chú trọng trong việc xác minh điều kiện thi hành án; Việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản thi hành án cơ bản đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; Đơn vị đã mở sổ theo dõi tiếp công dân và tiếp công dân theo đúng quy định...Định kỳ hàng tháng đơn vị thực hiện việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng tiếp theo.
 
   
     Phát biểu Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Công Hướng - Cục trưởng Cục THADS ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh, còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm chuyên môn, với thành tích đã đạt được tin rằng trong năm 2019 kết quả thi hành án dân sự của đơn vị sẽ đạt và vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số văn bản, báo cáo khi ban hành chưa theo thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; Có hồ sơ biên bản xác minh điều kiện thi hành án còn chưa đảm bảo theo quy định; Một số vụ việc có điều kiện thi hành án Chấp hành viên chưa quyết liệt trong tổ chức thi hành án; Việc ban hành một số Quyết định về thi hành án chưa đúng quy định; Chưa lập chứng từ xác nhận kết quả thi hành án… Đồng thời đồng chí Cục trưởng yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục những hạn chế, khó khăn; Tiếp tục tập trung tổ chức thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc, nhất là các vụ việc có điều kiện thi hành án để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tác giả ảnh: Nguyễn Tô Hiệu
Theo Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại tố cáo

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: