Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đẩy mạnh cải cách hành chính

03/06/2021

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ trực tuyến thi hành án và thực hiện cơ chế một cửa đã được Cục THADS tỉnh Lai Châu thực hiện hiệu quả.
Cụ thể, tại trụ sở các cơ quan THADS của tỉnh đã thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS. Cùng với đó, các đơn vị đã triển khai áp dụng cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính. Tại các đơn vị đã bố trí 1 đồng chí lãnh đạo và 1 công chức kiêm nhiệm bộ phận một cửa. Đến nay, tỉnh Lai Châu đã triển khai, vận hành phần mềm hỗ trợ trực tuyến THADS và công khai việc tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến THADS đến cá nhân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đơn vị cũng đã vận hành nghiêm túc các phần mềm phục vụ hoạt động thi hành án dân sự do Tổng cục THADS triển khai. Trong đó, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại Cục và các Chi cục THADS trực thuộc được triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc áp dụng chữ ký số trong phát hành văn bản đạt được kết quả cao, hiện Cục và 8/8 Chi cục đã thực hiện việc ký số, gửi và nhận văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Cùng với đó, Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức THA và báo cáo thống kê THADS đã được áp dụng thành công với 100% hồ sơ THADS đã được cập nhật vào phần mềm. Với việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác THADS của tỉnh Lai Châu đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức cũng như các doanh nghiệp khi đến giao dịch những thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS. Đặc biệt, với việc áp dụng cơ chế một cửa đã giúp công việc được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, hạn chế đến mức thấp nhất việc đi lại và thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật trong quá trình giải quyết công việc. Tuy nhiên, hiện công tác cải cách hành chính trong công tác THADS của tỉnh Lai Châu vẫn đang gặp phải một số khó khăn. Trong đó, do trụ sở cơ quan chật hẹp, bộ phận một cửa tại một số đơn vị vẫn bố trí chung với bộ phận văn thư hoặc bộ phận chuyên môn, chưa bố trí được phòng tiếp dân và thực hiện cơ chế một cửa riêng. Trình độ dân trí của một bộ phận nhân dân trên địa bàn còn thấp, nên dù phần mềm hỗ trợ trực tuyến được triển khai nhưng việc tiếp cận và sử dụng còn gặp nhiều khó khăn… Trong thời gian tới, Cục THADS sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm công khai, minh bạch, bám sát quy chế làm việc. Cùng với đó, Cục sẽ tăng cường hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân. Thông qua hoạt động THADS, Cục và các Chi cục sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự, các văn bản hướng dẫn thi hành đến người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Qua đó, giúp cá nhân, tổ chức nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với công tác THADS, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2021), Cục THADS tỉnh Lai Châu cũng sẽ tổ chức tốt các phong trào thi đua năm 2021 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc, Tổng cục Thi hành án dân sự, của địa phương gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. 


Theo https://baophapluat.vn/

Các tin đã đưa ngày: